Czcionka: /  Kontrast  /​   /  / 

Rekrutacja do gimnazjów - poradnik

Edukacja

Zarządzenie Nr 3 / 2016
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
(źródło: http://www.ko.rzeszow.pl/)

 
Załącznik nr 1

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 
 
(wg załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – Dz.U.2015.1942)
 
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
  1 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym* 25.04 - 3.06.2016 r. 6-8.07.2016 r.
25.04 - 16.05.2016 r.[1]
  2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  19 – 25.05.2016 r. 11.07.2016 r.
  3 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy  23 – 25.05.2016 r.
  4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy do 31.05.2016 r.
 
12.07.2016 r.
do godz. 10­00
  5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy  
do 31.05.2016 r.
 
  6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo kończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24 - 28.06.2016 r.  
  7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1 29.06 - 30.06.2016 r. 13.07.2016 r.
  8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1.07.2016 r.
do godz. 10­00
1.08.2016 r.
do godz. 10­00
  9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum 1-4.07.2016 r. 1-2.08.2016 r.
  10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
5.07.2016 r.
 
 
3.08.2016 r.
 
* Po zakończeniu terminu składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może podjąć czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm).
 
1 Dotyczy szkół: gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem sportowym, gimnazjum dwujęzyczne oraz gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym.

GALERIA

Wieczór gier planszowych w Łukawcu
Dodane: 2018-11-16
Wakacje z eksperymentem - Edycja 2018
Dodane: 2018-11-15
SPIN DAY 2018
Dodane: 2018-11-14
Wakacje z eksperymentem - Edycja 2017
Dodane: 2017-07-13
Warszaty kosmetyczne Sylveco
Dodane: 2016-12-06
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.