Czcionka: /  Kontrast  /​   /  / 

Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Gmina
Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY SPORZĄDZENIU AKTU URODZENIA DLA DZIECKA MARTWO URODZONEGO

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Trzebownisku
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
tel. 17 77 13 706, faks 17 77 13 719
e-mail: poczta@trzebownisko.pl
pok. 6
 
Wymagane dokumenty:
Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
Karta martwego urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Sposób i termin załatwienia sprawy:
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
· sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
· pierwszy odpis aktu urodzenia.
Opłacie skarbowej podlega:
· kolejny odpis aktu urodzenia dziecka
· pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
· przelewem na konto Urzędu Gminy Trzebownisko, nr rachunku 92 9191 0000 2001 0000 0143 0002
· na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:
Dziecku martwo urodzonemu nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia
i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr.118, poz. 687 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).

GALERIA

Złote gody 2018
Dodane: 2018-11-15
100 lat Niepodległości Polski
Dodane: 2018-11-14
Uroczyste odsłonięcie pomnika w Łukawcu
Dodane: 2018-10-15
Złota Setka Gmin Podkarpacia 2016
Dodane: 2016-12-15
Złote gody
Dodane: 2016-12-02
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.