Czcionka: /  Kontrast  /​   /  / 

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Gmina
Zgłoszenie urodzenia dziecka

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Trzebownisku
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
tel. 17 77 13 700, faks 17 77 13 719
e-mail: poczta@trzebownisko.pl
pok. 6

WYMAGANE DOKUMENTY
Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.
Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się np. w szpitalu w Rzeszowie, to organem właściwym do sporządzenia aktu urodzenia jest Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 7). Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.
Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.
 Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.
 
OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
· sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
· pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.
 
Opłacie skarbowej podlega:
· kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
. pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
· przelewem na konto Urzędu Gminy w Trzebownisku, nr rachunku 92 9191 0000 2001 0000 0143 0002
· na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebownisku.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.
 
Nadanie dziecku imienia:
Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 
Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).
 
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia
i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
  
Pliki do pobrania:
pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka.pdf

GALERIA

Złote gody 2018
Dodane: 2018-11-15
100 lat Niepodległości Polski
Dodane: 2018-11-14
Uroczyste odsłonięcie pomnika w Łukawcu
Dodane: 2018-10-15
Złota Setka Gmin Podkarpacia 2016
Dodane: 2016-12-15
Złote gody
Dodane: 2016-12-02
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.