Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Gmina
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy w Trzebownisku
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
tel. 17 77 13 700, faks 17 77 13 719
e-mail: poczta@trzebownisko.pl
pok. 6
 
WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
  • ważny dowód osobisty  – do wglądu,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.
Osoby uprawnione:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.
Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.
 
Wydanie zaświadczenia przez konsula:
Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:
Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.
 
OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:
·  wydanie zaświadczenia – 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
· przelewem na konto Urzędu Gminy Trzebownisko, nr rachunku 92 9191 0000 2001 0000 0143 0002
· na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Kustronia 4, Rzeszów) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC. 
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t..).
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823
 
Pliki do pobrania:
pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia o zdolności prawnej.pdf
wniosek o wydanie zaświadcz. o zdolności prawnej.pdf

GALERIA

Koncert "Polsce śpiewam" w Wólce...
Dodane: 2019-11-13
Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 2019
Dodane: 2019-09-27
Otwarcie mostu Wólka Podleśna - Łukawiec
Dodane: 2019-08-07
Dzień Kobiet w Zaczerniu 2019
Dodane: 2019-03-14
Kolędowanie 2018
Dodane: 2018-12-20
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.