homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

​Złóż wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

​Złóż wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
2022-09-22
Wójt Gminy Trzebownisko informuje, że od dnia 21.09.2022 r. mieszkańcy Gminy mogą ubiegać się o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebownisku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.  Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Wójt Gminy Trzebownisko
Lesław Kuźniar
 


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
TEMAT: DODATEK DO NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW (INNY NIŻ DODATEK WĘGLOWY)
KOGO DOTYCZY INFORMACJA: WNIOSKODAWCA
 1. Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Trzebownisko
 2. Kontakt: Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko, tel. (017) 771-37-00, e-mail: poczta@trzebownisko.pl.
 3. Inspektor ochrony danych: daneosobowe@trzebownisko.pl
 4. Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Cel wykorzystania danych: weryfikacja i rozpoznanie złożonego wniosku o przyznanie dodatku do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynkach paliw; wypłata kwoty dodatku; dokonywanie zawiadomień i wezwań, w tym m.in. przekazanie informacji o przyznaniu dodatku lub przekazanie decyzji odmownej.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Skąd pochodzą dane osobowe: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 8. Kto otrzyma dane: dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.
 9. Okres przechowywania danych: : 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
 10. Dlaczego tak długo: : termin 10-letni wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. Przysługujące prawa:
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ
Dostępu do danych Prawo do uzyskania informacji o tym czy Administrator dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki. Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentacji. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli wymaga tego ochrona praw i wolności innych osób. Przed udzieleniem dostępu do danych, Administrator może żądać dodatkowych informacji, celem zweryfikowania czy udziela dostępu do danych właściwej osobie. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Sprostowania danych Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych. Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego lub dyplomu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały skasowane. Przysługuje wyłącznie, gdy: dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lub są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek ich usunięcia. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Ograniczenia przetwarzania Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu. Przysługuje wyłącznie, gdy: zainteresowana osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych lub jeśli jej dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz zainteresowana osoba sprzeciwia się ich usunięciu lub gdy dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lecz są one potrzebne tej osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
 1. Czy muszę podać dane: tak – wynika to z obowiązku prawnego (vide pkt 6).
 2. Konsekwencje odmowy: brak możliwości załatwienia sprawy.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
 4. Profilowanie: nie dotyczy.
 

 

Czytano: 2979 razy

GALERIA

100 - lecie OSP Łąka
Dodane: 2023-06-29
Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Jasionka
Dodane: 2023-01-03
110-lecie OSP Jasionka
Dodane: 2022-10-27
Jubileusz „Złotych Godów” - 10.2022 r.
Dodane: 2022-10-12
Gminny Dzień Seniora - Łąka 2022
Dodane: 2022-09-27
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.