homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Informacja o zmianie przepisów w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Informacja o zmianie przepisów w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
2024-01-31
Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy —Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123) od dnia 17 września 2023 r. zmianie uległy m.in. przepisy w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw wprowadza dodatkowe obowiązki dotyczące posiadaczy ww. licencji:

Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. (art. 14 ust. 1).

Przedsiębiorcy posiadający licencję w zakresie przewozu osób taksówką, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć Wójtowi Gminy Trzebownisko dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań (art. 14 ust. 2 i 3) tj.:
  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o których mowa w art. 39a ust.1 pkt 2-4.

Wójt Gminy Trzebownisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów dokonuje ich weryfikacji, w wyniku której w przypadku spełniania wymagań określonych w ustawie informuje o tym przedsiębiorcę (art. 14 ust. 4).

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencję, wydaną przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, wymagań wskazanych wyżej, określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym licencja ta zachowuje ważność do upływu okresu, na który została udzielona (art. 14 ust. 5).

Przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej wymagania określone odpowiednio w: art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje (art. 15 ust. 2).
 
Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z prośbą do przedsiębiorców chcących kontynuować swoją działalność w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką o złożenie do dnia 31 marca 2024 r. w/w dokumentów, w celu zweryfikowania prowadzonej działalności.

 
UG Trzebownisko

 

Czytano: 343 razy

GALERIA

100 - lecie OSP Łąka
Dodane: 2023-06-29
Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Jasionka
Dodane: 2023-01-03
110-lecie OSP Jasionka
Dodane: 2022-10-27
Jubileusz „Złotych Godów” - 10.2022 r.
Dodane: 2022-10-12
Gminny Dzień Seniora - Łąka 2022
Dodane: 2022-09-27
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.