Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu
2018-05-28
O Projekcie
Projekt jest wynikiem Inicjatywy Catching-Up Regions, realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju, w trakcie której zidentyfikowano problem niskiej konkurencyjności podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W toku prac przeprowadzono szereg działań zmierzających do ustalenia przyczyn stagnacji wśród przedsiębiorców, przeanalizowano rozwiązania funkcjonujące w innych krajach europejskich w zakresie ekosystemu wsparcia biznesu oraz zidentyfikowano czynniki przyczyniające się do wzrostu MŚP. Na podstawie dokonanych ustaleń został opracowany model dystrybucji usług prorozwojowych na rzecz firm, stanowiący odpowiedź na zidentyfikowany wyżej problem niskiej konkurencyjności podkarpackich MŚP. Założenia systemu zostały wyrażone w raporcie Banku Światowego pn. „Poland Catching-up Regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach mniej uprzywilejowanych”
 
Projekt „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Beneficjenta) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Partner projektu został wybrany w procedurze konkursowej w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 
Okres realizacji projektu
01.09.2017r. - 31.12.2022r.
 
Cel
Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.
W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Zastosowanie technologii teleinformatycznej w przedmiotowym projekcie pozwoli na dostarczenie narzędzia znacząco skracającego czas obsługi administracyjnej systemu wsparcia zakupu usług rozwojowych przez MŚP. Projekt opiera się na modelu popytowym polegającym na zakupie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wybranych przez siebie usług z dostępnej na Platformie listy. W przypadku braku usługi odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa, MŚP będzie mogło skorzystać ze wsparcia niezależnego doradcy, który pomoże zdiagnozować problemy rozwojowe firmy i zaprojektować usługę „szytą na miarę” (usługę specjalistyczną). Wykluczone będą proste, bieżące usługi (np. księgowe, prawnicze), szkoleniowe oraz usługi oparte o podwykonawstwo.
 
W trosce o zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych na Platformie zostanie zaprojektowany system kwalifikacji IOB i prywatnych dostawców usług oraz walidacji samych usług. Warunkiem umieszczenia na Platformie oferty danego dostawcy będzie spełnienie przez niego kryteriów kwalifikacyjnych, których celem jest zagwarantowanie, iż usługi będą świadczone przez profesjonalne podmioty doradcze. Podobnie, oferowane na portalu usługi podlegać będą procesowi oceny i selekcji w oparciu o kryteria zapewniające wybór usług najwyższej jakości, mających największy impakt na rozwój firm w regionie.
 
Koszt zakupu usługi na Platformie zostanie częściowo zrefundowany przedsiębiorcy. Wysokość refundacji uzależniona będzie od rodzaju zakupionej usługi, tj. standardowej lub specjalistycznej oraz obowiązujących regulacji dotyczących udzielania pomocy (np. de minimis).
 
Jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu będzie mogło uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 200 tys. euro.
 
Zakładanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego korzystających z innowacyjnych usług, które w rezultacie wpłyną na wzrost konkurencyjności MŚP na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do zaprojektowania przez instytucje otoczenia biznesu nowych lub ulepszonych zaawansowanych usług stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie firm działających na regionalnym rynku.
 
Kontakt
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Pani Anna Lorynowicz, tel. 17 747 68 49, mail: a.lorynowicz@podkarpackie.pl
Pani Renata Kulik, tel. 17 747 68 49, mail: r.kulik@podkarpackie.pl
Pani Katarzyna Augustyn, tel. 17 747 68 49, mail: k.augustyn@podkarpackie.pl
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Pan Grzegorz Karpiuk, tel. 17 866 12 86, mail: gkarpiuk@wsiz.rzeszow.pl
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ppwb.pl/

 

Czytano: 919 razy

GALERIA

Otwarcie nowej hali produkcyjnej Sylveco w Łące
Dodane: 2018-01-29
Kongres 590 w G2A Arena w Jasionce
Dodane: 2017-11-21
Aerospace & Defense Meetings za nami!
Dodane: 2017-05-12
X Forum Europa-Ukraina w G2A Arena
Dodane: 2017-01-30
EKOGALA
Dodane: 2016-12-13
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.