homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Programy zdrowotne

Program badań wad postawy u dzieci szkół podstawowych i gimnazjum gminy Trzebownisko

Zdrowotny program profilaktyczny:
„Program badań wad postawy u dzieci szkół podstawowych i gimnazjum gminy Trzebownisko
 
 
1. Cele programu
Program profilaktyczny w gminie Trzebownisko skierowany jest do uczniów w wieku od 6 do 15 lat w celu kompleksowego badania kontrolnego w kierunku powstających w okresie dojrzewania wad postawy ciała. Program został opracowany w oparciu o analizę polskiej i zagranicznej literatury naukowej.
Głównym założeniem programu jest badanie kontrolne, zapobieganie, profilaktyka oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia prawidłowych postaw i zachowań . Badania będą przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych, rzetelnych i nieinwazyjnych urządzeń pomiarowych.
Program profilaktyki obejmuje poszczególnymi etapami dzieci ze szkół z terenu gminy Trzebownisko.
Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji programu na każdym etapie dostosowane są do wieku rozwojowego uczniów.
 
Cele programu będą realizowane poprzez:
  • Minimalizowanie zjawiska społecznego jakimi są wady postawy wśród dzieci i młodzieży w gminie Trzebownisko
  • Edukacja uczniów w gminie Trzebownisko zapobiegająca powstawaniu nieprawidłowych nawyków ruchowych
  • Udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów w gminie Trzebownisko
  • Promocja i kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego
  • Przebadanie dzieci uczących się w szkołach w zakresie wad postawy Gminy Trzebownisko

2. Cel szczegółowy:
  • zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń
  • profilaktyka przeciwko wadom postawy

3. Adresaci:
Adresatem programu będą dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzebownisko.
 
4. Tryb zapraszania do programu:
Grupa docelowa zostanie poinformowana o realizacji programu poprzez akcję informacyjną organizowaną przez Gminę Trzebownisko. Organizator programu zamieści informację o programie we wszystkich szkołach, a także na stronie internetowej Trzebowniska.
Gmina wystosuje odpowiednie pismo do Dyrekcji wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Trzebownisko, z informacją o realizacji w/w programu. Realizator programu będzie prowadził akcję informacyjno - promocyjną (ulotki, plakaty, itp.) o rodzaju planowanych badań, sposobie i terminie realizacji, wymaganych dokumentach do jego wykonania oraz sposobie finansowania wykonanej usługi do rodziców lub opiekunów dzieci zakwalifikowanych do programu.

 
5. Oczekiwane efekty:
Diagnoza w zakresie wad postawy, profilaktyka w zakresie wad postawy. Docelowo zmniejszenie ilości dzieci z wadami postawy.

6. Miejsce realizacji programu:
Program będzie realizowany w szkołach na terenie gminy Trzebownisko .

7. Realizatorzy programu:
Realizatorem programu będzie podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego. Podmiot ubiegający się o realizację świadczeń powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację powierzonego programu. Realizator programu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz wyspecjalizowany personel medyczny.

8. Etapy i działania organizacyjne:
 
Dzieci wraz z rodzicami/opiekunami mogą zgłosić się do programu po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu z realizatorem Programu oraz Dyrektorom Szkoły.

9. Źródło finansowania programu:
Badanie profilaktyczne będzie finansowany w 100% ze środków budżetu Gminy Trzebownisko

10. Koszty:
Łączny koszt jednostkowy jednego badania profilaktycznego x ilość przebadanych dzieci
 
11. Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych zasobów jest optymalne:
 
Nasza Gmina podjęła się realizacji w/w zadania ponieważ zwiększa się liczba dzieci z wadami postawy, co skutkuje zmniejszoną sprawnością fizyczną.
Realizując w/w program Gmina Trzebownisko ma nadzieję, że problem wad postawy zostanie zminimalizowany maksymalnie.

GALERIA

Smorząd Promujący Zdrowie
Dodane: 2020-09-09
I PODKARPACKI DZIEŃ ZDROWIA - Targi medyczne i...
Dodane: 2016-10-24
Ośrodki opieki zdrowotnej na terenie gminy...
Dodane: 2016-03-09
Światowy Dzień Chorego - 2012 r.
Dodane: 2012-03-02
Światowy Dzień Chorego
Dodane: 2011-02-17
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.