homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne to takie, które posiadają stopień niepełnosprawności orzeczony przez Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Komisję przy ZUS, KRUS, oraz osoby z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i umysłowymi. 
Za niepełnosprawne uznać należy osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienia ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów.

Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

 1.  trwałe (stałe) – jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,
 2. okresowe – jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia,

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony jednak na okres nie dłuższy niż 
do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Komisja orzeka:

 1. Znaczny stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności    organizmu powodującej:
  • niezdolność do podjęcia zatrudnienia poza zakładem aktywności zawodowej lub zakładem pracy chronionej,
  • całkowitą zależność od innej osoby w pełnieniu ról społecznych, właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji polegającej na niezdolności do zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującą całkowitą zależność od innej osoby lub konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki instytucjonalnej.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności    organizmu powodującej:
  • możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracy, przystosowanym do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności,
  • możliwości pełnienia ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych, z częściową lub okresową pomocą innej osoby,
  • konieczność okresowej lub częściowej pomocy i opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
 3. Lekki stopień niepełnosprawności orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu dającego się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub lecznicze środki techniczne.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu rzeszowskiego mieści się w Rzeszowie przy ul Batorego 9.

Tryb postępowania przy orzekaniu:

Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy załączyć, zaświadczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności1, wydane przez lekarza pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana, nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku oraz posiadaną dokumentację medyczną.

GALERIA

2015.06.12 Konferencja podsumowująca projekt...
Dodane: 2016-02-05
2012.05.30 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.12.21 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2011.04.28 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
2010.12.20 Spotkanie promocyjno-informacyjne
Dodane: 2016-02-05
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.