Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Łowiectwo

Łowiectwo

W związku z występowaniem licznych szkód w uprawach i płodach rolnych, powodowanych przez zwierzęta łowne, informujemy o sposobach zgłaszania powstałych szkód.
 

Koła Łowieckie - odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną tj.: dziki., łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach, wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody powstałe przy wykonywaniu polowań.
 

Koło Łowieckie "Towarzystwo Myśliwych" w Rzeszowie
35-006 Rzeszów, ul. Elizy Orzeszkowej 9
(tereny: Jasionka, część Łukawca, Nowa Wieś, Stobierna, Tajęcina, Wólka Podleśna, Zaczernie)
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Wincenty Miąsik,  35-113 Rzeszów, ul. Dębowa 12,    tel. 609 813 687, (17) 856 59 28


Wojskowe Koło Łowieckie "CIETRZEW" w Rzeszowie
35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 3/3A
(tereny: część Łąki, Terliczka, Trzebownisko)
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Józef Solecki,  35-330 Rzeszów, ul. Św. Rocha 293,    tel. 605 999 659
Wojciech Szyndlar, tel. 722 2014 800


Koło Łowieckie „Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie
37-100 Łańcut, ul. Lisa Kuli 18
(tereny: część Łukawca i część Łąki)
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń:
Waldemar Ornat, 37-100 Łańcut, ul. Dąbrowskiego 47,    tel. 609 690 286


Zarząd Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny jest za szacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach do 100 m od zabudowań, stanowiących wyłączenia dla kół łowieckich (jako teren zwartej zabudowy, nie wchodzi w skład obwodów łowieckich).
Zarząd Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4,
tel. (17) 860 67 57, (17) 747 67 12;
e-mail: rolnictwo@podkarpackie.pl


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako przedstawiciel Skarbu Państwa dokonuje  szacowania i likwidacji szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową tj.: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz łosie jako zwierzęta podlegające całorocznej ochronie.
Regionalna |Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 38 (pok. nr 73)
tel. (17) 784-00-44 w.664, 783 921 900;
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl


Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich:

  1. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o szkodach.
  2. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, koło łowieckie dokonuje oględzin (szacowania szkód). O terminie szacowania koło  łowieckie zawiadamia poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel Izby Rolniczej. Rolnik może ustanowić, na mocy pisemnego upoważnienia, swojego pełnomocnika, który będzie go reprezentował przy oględzinach. Z wykonanych czynności przedstawiciel koła łowieckiego sporządza protokół. Protokół podpisują: szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
  3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Z wykonywanych czynności sporządzany jest protokół.
  4. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na zawarte w nim ustalenia i określoną wysokość odszkodowania. Jeżeli poszkodowany rolnik nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania powinien dopilnować, aby te zastrzeżenia i uwagi zawarte były w protokole.
  5. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu  ostatecznego szacowania szkody.


W przypadku sporów o wysokość odszkodowań, po ostatecznym szacowaniu, należy zwrócić się do Urzędu Gminy z pisemnym wnioskiem w celu mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku braku porozumienia strony mogą dochodzić swych roszczeń przed sądem.


Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje:
- osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach  leśnych;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
- za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
- za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
- za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Z zapisu art. 47 ust.1 ustawy Prawo łowieckie wynika obowiązek współdziałania rolnika – plantatora przy zabezpieczaniu gruntu przed szkodami. Takie współdziałanie polegać może np. na grodzeniu plantacji przyleśnych lub innych (z uwagi na ukształtowanie terenu) szczególnie narażonych na występowanie szkód, ustawianie strachów, wykładania środka zapachowego dostępnego w miejscach zgłoszeń lub powstrzymywaniu się od zakładania w takich miejscach plantacji szczególnie narażonych na zniszczenie (ziemniaki, kukurydza, owies, łąka). W miejscach szczególnego narażenia na szkody, Koło deklaruje dalsze zakupy pastuchów elektrycznych, celem nieodpłatnego przekazania ich w użytkowanie rolnikom.Pliki do pobrania:
Pismo Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie
Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego
Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz.2168 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U.10.45.272)

GALERIA

"Święto drzewa" w gminie Trzebownisko
Dodane: 2019-12-03
100 drzew na 100 lecie
Dodane: 2018-11-16
Światowy Dzień Ziemi 2018
Dodane: 2018-04-26
Sprzątanie lasu w Tajęcinie
Dodane: 2016-05-09
Sadzimy nowe przydrożne drzewa
Dodane: 2016-05-09
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.