homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Plan pracy

Rada Gminy
   Plan pracy Rady Gminy Trzebownisko na rok 2017
 
Lp
 
Planowana tematyka obrad sesji
Organ odpowiedzialny
za sprawozdanie
lub informację
 
Miesiąc
STYCZEŃ
1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017 Przewodnicząca Rady Gminy Styczeń 2017
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych na rok 2017. Przewodniczący Komisji Stałych
3. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Wójt Gminy
4. Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2017. Wójt Gminy
MARZEC
1. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia opinii Rady Gminy w sprawie zmiany granic Gminy Trzebownisko. Wójt Gminy Marzec 2017
 
2.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2016 r.
Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka w roku 2017.
Dyrektor OSiR
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2016. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju kultury na terenie Gminy w roku 2017.
 
Dyrektor GOK
 
KWIECIEŃ
1. Sprawozdanie z działalności GOPS. Informacja o zasadach i formach pomocy dla mieszkańców Gminy. Ocena zasobów pomocy społecznej. Kierownik GOPS  
Kwiecień 2017
2. Ocena bieżącego stanu mienia komunalnego:
- budynków komunalnych,
- gospodarka gruntami.
Wójt Gminy
3. Informacja na temat realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. Wójt Gminy
4. Informacja dotycząca współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Wójt Gminy
MAJ
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016. Wójt Gminy  
Maj 2017
2. Sprawozdanie z realizacji  inwestycji gminnych. Wójt Gminy
3. Absolutorium dla Wójta. Rada Gminy
CZERWIEC
1.   InInformacja z działalności Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej.
    
 
Dyrektor ZGWŚ  
 
 
Czerwiec 2017
 
 
2. Ocena stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy (drogi, chodniki, przystanki). Wójt Gminy
3. Informacja  nt. wykorzystania zewnętrznych środków finansowania: projekty zakończone, w  trakcie realizacji oraz projekty planowane Wójt Gminy
 
 
SIERPIEŃ
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. Wójt Gminy Sierpień 2017
2. Informacja nt. stanu środowiska w Gminie, w szczególności działań w zakresie gospodarki odpadami. Wójt Gminy
WRZESIEŃ
1. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy. Komendant Komisariatu Policji
w Trzebownisku
 
 
Wrzesień 2017
2. Informacja nt. ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy. Gminny Komendant Straży Pożarnej
3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej. Komendant Straży Gminnej
PAŹDZIERNIK
1. Informacja nt. realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebownisko. Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Trzebownisko  
Październik 2017
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. Dyrektor GBP
 3. Informacja o trybie i realizacji zamówień publicznych w Gminie. Wójt Gminy
LISTOPAD
1. Funkcjonowanie systemu podatkowego w Gminie, windykacja zaległości podatkowych. Wójt Gminy  
Listopad 2017
2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. Wójt Gminy
GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Wójt Gminy  
Grudzień 2017
2. Omówienie budżetu Gminy Trzebownisko na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Wójt Gminy
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.