homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Rada Gminy

 

Zawiadamiam, że w dniu 5 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie założeń wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko.

2. Omówienie założeń budżetu na 2017 rok.

3. Omówienie planów pracy Komisji w 2017 r.

4. Omówienie tematyki XXVIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 18 stycznia 2017 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie założeń wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko.

2. Omówienie założeń budżetu na 2017 rok.

3. Omówienie planów pracy Komisji w 2017 r.

4. Omówienie tematyki XXVIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 18 stycznia 2017 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Regulaminowej.

 

 PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
Mgr Małgorzata Kowal
 Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja o  trybie i realizacji zamówień publicznych w Gminie.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

4. Omówienie tematyki XXVII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 28 grudnia 2016 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Maria Rzucidło, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 


Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja o  trybie i realizacji zamówień publicznych w Gminie.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

4. Omówienie tematyki XXVII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 28 grudnia 2016 r.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 

 


Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku (Trzebownisko 946) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat funkcjonowania systemu podatkowego w Gminie. Windykacja zaległości podatkowych.

2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

4. Uchwała w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

6. Uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków.

8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

10. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

11. Omówienie tematyki XXVI Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 30 listopada 2016 roku.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku (Trzebownisko 946) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat funkcjonowania systemu podatkowego w Gminie. Windykacja zaległości podatkowych.

2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

4. Uchwała w sprawie zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

6. Uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków.

8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

10. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

11. Omówienie tematyki XXVI Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 30 listopada 2016 roku.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo- Regulaminowej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

2. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej.

4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Oświatowy w Trzebownisku”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.

5. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zaczerniu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zaczerniu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.

7. Omówienie tematyki XXV Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 26 października 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 


Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

2. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebownisku z/s w Stobiernej.

4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Zespół Oświatowy w Trzebownisku”, zmiany jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.

5. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zaczerniu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zaczerniu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.

7.Omówienie tematyki XXV Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 26 października 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 


Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 1200
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.


Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Jasionka – Jasiennik.”

3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej.

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

6. Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Trzebownisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie na 2017 r.”

7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zaczerniu, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

8. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Jasionce, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

9. Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jasionce, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

10. Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Zaczernie stanowiących własność Gminy Trzebownisko i Pana Roberta Niedźwiadka.

11. Omówienie tematyki XXIV Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 28 września 2016 r.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Maria Rzucidło, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 

 Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Jasionka – Jasiennik.”

3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej.

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

6. Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Trzebownisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie na 2017 r.”

7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zaczerniu, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

8. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Jasionce, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

9. Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jasionce, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

10. Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Zaczernie.

11. Omówienie tematyki XXIV Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 28 września 2016 r.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej.

 

Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za I półrocze 2016 r.

2. Informacja na temat działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi.

5. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki stanowiącej własność Gminy Trzebownisko.

6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Wólce Podleśnej, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

7. Omówienie tematyki XXIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 29 sierpnia 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Regulaminowej.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal


 


 

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.


Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za I półrocze 2016 r.

2. Informacja na temat działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi.

5. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki stanowiącej własność Gminy Trzebowni

6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Wólce Podleśnej, stanowiących własność Gminy Trzebownisko.

7. Omówienie tematyki XXIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 29 sierpnia 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO

mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 1 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Mandatowo-Regulaminowej
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) – Łańcut na terenie Gminy Trzebownisko.

2. Omówienie tematyki XXII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 1 lipca 2016 r.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Maria Rzucidło, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Tematem posiedzenia będzie:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV, łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka ) – Łańcut na terenie Gminy Trzebownisko.

2. Omówienie tematyki XXII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień1 lipca 2016 r

3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej
 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za 2015 rok.
 2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku.
 3. Ocena stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
 4. Informacja dotycząca wykorzystania zewnętrznych środków finansowych: projekty zakończone, w trakcie realizacji oraz projekty planowane.
 5. Informacja dotycząca współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Omówienie tematyki XXI Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 22 czerwca 2016 r.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej
 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za 2015 rok.
 2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku.
 3. Ocena stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy.
 4. Informacja dotycząca wykorzystania zewnętrznych środków finansowych: projekty zakończone, w trakcie realizacji oraz projekty planowane.
 5. Informacja dotycząca współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Omówienie tematyki XXI Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 22 czerwca 2016 r.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Regulaminowej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 


Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia V Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

5. Uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Łąka.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża „Stobierna”.

7. Omówienie tematyki XX Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 25 maja 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej
 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia V Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.

5. Uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Łąka.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złoża „Stobierna”.

7. Omówienie tematyki XX Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 25 maja 2016 r.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Maria Rzucidło, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Mandatowo-Regulaminowej


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
 3. Ocena bieżącego stanu mienia komunalnego.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku. Informacja o zasadach i formach pomocy dla mieszkańców Gminy. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2018.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2020.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Łukawiec do kategorii dróg gminnych.
 8. Omówienie tematyki XIX Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 27 kwietnia 2016 r.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Regulaminowej.


PRZEWODNICZĄCA RADY

GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 


 

Zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej
 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Informacja na temat realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
 2. Ocena bieżącego stanu mienia komunalnego.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku. Informacja o zasadach i formach pomocy dla mieszkańców Gminy. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2018.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzebownisko na lata 2016-2020.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Łukawiec do kategorii dróg gminnych.
 7. Omówienie tematyki XIX Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 27 kwietnia 2016 r.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 Zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji
Mandatowo-Regulaminowej i Komisji Gospodarczej

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Trzebownisko.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi w 2015 r. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka w 2016 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku w 2015 roku. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju kultury na terenie Gminy w 2016 roku.
4.  Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebownisko w 2016 roku.
5. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebownisko.
6. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (Zespołach) i placówkach oświatowych Gminy oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
8. Omówienie tematyki XVIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 30 marca 2016 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Józef Cyrek, Przewodniczący Komisji Mandatowo- Regulaminowej.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal

 

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi w 2015 r. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka w 2016 roku.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebownisku w 2015 roku. Planowane działania na rzecz promocji i rozwoju kultury na terenie Gminy w 2016 roku.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebownisko w 2016 roku.
4. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebownisko.
5. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (Zespołach) i placówkach oświatowych Gminy oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebownisku.
7. Omówienie tematyki XVIII Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 30 marca 2016 r.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Beata Sala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.
Podstawę prawną do udzielenia zwolnienia z zakładu pracy stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.).
PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
 

Zawiadamiam, że w dniu 5 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie założeń wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko.
2. Omówienie założeń budżetu na 2016 rok.
3. Omówienie planów pracy Komisji w 2016 r.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022.
5. Omówienie tematyki XVI Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 20 stycznia 2016 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pani Teresa Wnęk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Podstawę prawną do udzielenia zwolnienia z zakładu pracy stanowi art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY TRZEBOWNISKO
mgr Małgorzata Kowal
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.