Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  /  / 

Akty prawne

Akty prawne
Prawo krajowe

USTAWY
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r, poz. 250, z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - weszło w życie 6 kwietnia 2012 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122) 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz.934)
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)

 
Prawo lokalne

UCHWAŁY
 
UCHWAŁA NR XXVI/233/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebownisko 
 
UCHWAŁA NR XXVI/234/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 
UCHWAŁA NR XXVI/235/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko 
 
UCHWAŁA NR XXVI/236/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko 
 
UCHWAŁA NR XXVI/237/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 
UCHWAŁA NR XXVIII/263/13 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2012 r. XXVI/237/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
 
UCHWAŁA NR XLII/386/14 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2012 r. XXVI/234/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 
UCHWAŁA NR XLIII/396/14 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko
 
UCHWAŁA NR VI/37/15 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na ternie Gminy Trzebownisko
 
UCHWAŁA NR X/76/15  RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebownisko 
 
UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
UCHWAŁA NR XXI/182/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
 
UCHWAŁA NR XXI/183/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 22 czerwca 2016  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na ternie Gminy Trzebownisko
 
UCHWAŁA NR XXI/184/16 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
UCHWAŁA NR XXIII/197/16 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

GALERIA

"Święto drzewa" w gminie Trzebownisko
Dodane: 2019-12-03
100 drzew na 100 lecie
Dodane: 2018-11-16
Światowy Dzień Ziemi 2018
Dodane: 2018-04-26
Sprzątanie lasu w Tajęcinie
Dodane: 2016-05-09
Sadzimy nowe przydrożne drzewa
Dodane: 2016-05-09
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.