plen
 / Czcionka: / Kontrast / /​  /  /  
Podatek rolny

Podatek rolny
 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


1. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

  • Właściciel,
  • Posiadacz samoistny,
  • Użytkownik wieczysty,
  • Posiadacz zależny gruntów, (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).


2. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


3. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

  • Informacje o gruntach (osoby fizyczne) wg. wzoru INRL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
  • Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej)  wg. wzoru DR-1 z załącznikami na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.


4. Stawki podatku rolnego

  • Dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
  • Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.


5. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

  • Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr: 92 9191 0000 2001 0000 0143 0002 lub - w przypadku osób fizycznych również gotówką u sołtysa wsi w drodze inkasa lub w kasie Urzędu Gminy.
  •  W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


6. Uchwały, informacja i deklaracje na podatek rolny obowiązujące w 2016 roku.

Pliki do pobrania:


7. Uchwały, informacja i deklaracje na podatek rolny obowiązujące w 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/227/16 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2017 r.

http://www.bip.ires.pl/gfx/trzebownisko/files/pdf/RG_2014_2018/XXVI_227_16.pdf


Pliki do pobrania (takie same jak w roku 2016):

 
Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc listopad 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2
345
67
8
9101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Trzebownisko w obiektywie
81e949111a0d03c53432ff32757eac79
97e4fe597719bc449f435a776286e4c9
f2ba1a681614f209c4e38db7e46faf79.JPG
69a47bee7464080530cfc852764b711d
bacf4fd0913eee80c6daaf2bc8cc7f2f.jpg
d8e8d309dd5e9f50e645786c245aaafe.JPG
6f414e6bbaaba9f8033937e51402aa84
7dba2ef11e59e572507e96960fa0e896
f81b33a4e5c03070e1a3026c8cb1a109
7683ae984fece201676cc5c7d8bec11f.jpg
47d79e821a46fc293470e34212137e0c.JPG
0e2d29b7f2b74a725b06210575d05b67.jpg
c9383a5b040a25c7f9f09f9334da39c7
43954c2c6ef5c691bcf46d9c8e7076eb
da515824a8c681a6243afa0232678cac
0752d16c90e03a58010a89e9d9443941
bb947cd9ec3d17ec10fa76310d662aee
d7164fbdc00da963d6e454df5bf50218.jpg
b20543b959d7fc26dcc02b7e7645c8d1
e99838006c61078a9cb32ecf0753a56c
d4c547785c1dfd23246e52eceb956f02
4b2591f613d73b7140614ad353491a87
9e27391eca767a34dd7293ca118d689c
4cd16fc27dfc7739f9643e915316dfe5
96fbeaee9dfb53ac7d818edb50676418
d2a1df75f5f3dad7fb6fece6cae63de7
7015f35b971a07291027af463916b979
a4cc958349b13c6d00ed49ab1398030c
28ae9eef0a437c3747be2152f84963dc
c7f92812a4dadc5e71c830e3dc05e40a.jpg
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.