Przejdź do treści
homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski
​Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Inwestycje w Gminie Trzebownisko

Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I 
 
W dniu 5 kwietnia 2024 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Jasionka, Stobierna, Łąka, Zaczernie, Wólka Podleśna, Tajęcina, Terliczka, Trzebownisko”.
 
Wykonawcą inwestycji jest firma: Leszek Kochanowicz Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, 36-130 Raniżów, Zielonka 64.
 
Termin realizacji wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.
 
Kwota inwestycji to: 7 903 258,51 zł brutto.
 
Lp. Nr zadania Nazwa zadania
1. Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 1451 w miejscowości Jasionka
2. Zadanie 2 Przebudowa placu komunalnego położonego na działce ewid. nr 1531/5
w miejscowości Jasionka
3. Zadanie 3 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 3629/1 w miejscowości Stobierna
4. Zadanie 4 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 2096 w miejscowości Stobierna
5. Zadanie 5 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 690, 698 w miejscowości Stobierna
6. Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 2606, 2559/1
w miejscowości Łąka
7. Zadanie 9 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 4178, 4314 w miejscowości Zaczernie
8. Zadanie 9a Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 4207 w miejscowości Zaczernie
9. Zadanie 10 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 3457 w miejscowości Zaczernie
10. Zadanie 11 Przebudowa drogi gminnej Nr 108820 R położonej na działce ewid. nr 2414
w miejscowości Zaczernie
11. Zadanie 12 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid.  2504 w miejscowości  Zaczernie
12. Zadanie 15 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. 1095/65, 1095/28,1095/57, 1095/16 w miejscowości Wólka Podleśna
13. Zadanie 17 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 156/40 w miejscowości Tajęcina
14. Zadanie 17a Budowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 68/32, 68/34, 99/3
w miejscowości Tajęcina
15. Zadanie 18 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 511/8, 510/3, 508/1 w miejscowości Tajęcina
16. Zadanie 19 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 68/9, 68/33
w miejscowości Tajęcina
17. Zadanie 20 Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 99 w miejscowości Terliczka
18. Zadanie 21 Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego na działce ewid. nr 697/7, 697/6, 683/2, 623/6, 1748/3 w miejscowości Trzebownisko
19. Zadanie 22 Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. nr 1299 w miejscowości Stobierna
 
 


 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad utworzeniem otwartej strefy rekreacji

W dniu 3 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę z Łukaszem Wyką prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą: LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad utworzeniem otwartej strefy rekreacji w miejscowościach Terliczka, Jasionka, Nowa Wieś w ramach zadania pn.: „Kreowanie potencjału turystycznego ROF”.

Zakres umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie uwzględniać niezbędną infrastrukturę konieczną do funkcjonowania kompleksu, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zamawiającego.
Zaprojektowane zostaną m.in.:
1) Ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe;
2) Pomost na rzece Czarna;
3) Miejsca do parkowania rowerów;
4) Stacje do ładowania urządzeń elektrycznych;
5) Samoobsługowa stacja naprawy rowerów;
6) Parkingi dla samochodów;
7) Parking dla aut dostawczych (np. pod mobilną scenę, kino plenerowe, foodtrucki);
8) Oświetlenie terenu;
9) Pomost widokowy;
10) Zabudowa terenów rekreacyjnych w tym: plaża, plac zabaw, tyrolka, urządzenia street workout, skatepark, boisko do siatkówki plażowej, altany, stoliki do gier, alejki spacerowe, trawiaste place, miejsca na ognisko, ławki i leżaki, pergole z huśtawkami, pergole na przenośne toalety;
11) Oznakowanie: tablice informacyjne z mapą turystyczną, która przedstawia mapę obszaru objętego trasą kajakową, tablice informujące o pobliskich atrakcjach – plan zagospodarowania terenu zalewu (informacje o atrakcjach dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami), tablice informacyjne z regulaminem korzystania z placu zabaw i siłowni plenerowej, tablice kierunkowe;
12) Kosze na śmieci;
13) Monitoring;
14) Nasadzenia zieleni wraz z projektem zieleni;
15) Wiaty na sprzęt wodny;
16) Miejsca (pomosty) do cumowania pływającego sprzętu rekreacyjnego;
17) Dojścia do pomostów;
18) Przebudowa drogi  na działce nr ewid. 590 w Nowej Wsi, polegająca na wykonaniu pasa drogowego oraz ciągu pieszo – rowerowego wraz z połączeniem się do zjazdu z drogi wojewódzkiej (w tym połączenie ścieżek rowerowych i chodnika na działce 576 w Nowej Wsi) i budową oświetlenia (długość szlaków turystycznych min. 1,2 km);
19) Infrastruktura towarzysząca.
 
Koszt umowy wynosi 639 600,00 zł brutto.

Na realizację zadania polegającego na utworzeniu otwartej strefy rekreacji w miejscowościach Terliczka, Jasionka, Nowa Wieś, Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Kreowanie potencjału turystycznego ROF”.

 


Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś”
W dniu 22 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie boiska sportowego wraz z oświetleniem, budową wiaty i placu zabaw, w ramach zadania pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Nowa Wieś.”

Wykonawcą inwestycji jest firma OBO Energy Sp. z o.o., ul. Stanisława Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Pawła Wrzosa.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
 1. Budowę wiaty.
 2. Dostawę i montaż  elementów małej architektury:
  1. ławek z oparciem,
  2. betonowych koszy na śmieci,
  3. tablicy regulaminowej,
  4. ławostołów,
  5. stołu do piłkarzyków,
  6. podwójnej huśtawki wahadłowej,
  7. huśtawki bocianie gniazdo
  8. małych urządzeń street workout.
 3. Dostawę i montaż urządzenia zabawowego.
 4. Dostawę i montaż koszy do koszykówki i  bramek do piłki.
 5. Montaż piłkochwytów o wysokości 6 m.
 6. Wymianę istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej na ogrodzenie panelowe.
 7. Montaż bramy w piłkochwytach.
 8. Montaż furtek – furtka w piłkochwytach.
 9. Wykonanie ogrodzenia przepompowni wraz z bramą i furtką.
 10. Wykonanie skoczni w dal
 11. Wykonanie oświetlenia boiska.
 12. Wykonanie monitoringu.
 
Na terenie objętym inwestycją zostanie położona nawierzchnia z kostki betonowej oraz nawierzchnia gumowa wylewana. Na istniejącym boisku asfaltowym powstanie nawierzchnia poliuretanowa, zakończona obrzeżem betonowym. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez  wykonanie nowych trawników i nasadzeń.
Korzystanie ze strefy będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz odwiedzających.

Koszt całkowity zadania wynosi: 1 297 000,00 zł 

 


Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
 
W dniu 06 marca 2024 roku w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, reprezentowana przez dyrektora Macieja Łukaszka.
 
Opis zadania: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej 108821 R w km 0+007 do km 0+589 w miejscowości Trzebownisko obejmującej m.in.: nawierzchnię jezdni drogi, chodnik, zjazdy, pobocze jezdni po stronie lewej, remont rowu po stronie lewej oraz rozbudowie drogi gminnej 108821 R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, obejmującej m.in.: rozbudowę jezdni drogi, budowę chodnika, budowę pobocza, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę/przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę lewostronnego otwartego rowu, przebudowę przepustów pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, usunięcie drzew kolidujących z projektowaną rozbudową drogi.

 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Wartość umowy na roboty budowlane wynosi: 3 147 914,86 zł brutto.

 
Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.
 
 
 

 
Kolejny plac zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku

W dniu 6 lutego 2024 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na roboty budowlane, polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku, w ramach zadania pn.: „Budowa nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebownisku.”
 

Fot. UG Trzebownisku. Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar, Dyrektor Przedszkola w Trzebownisku Danuta Grzebyk, Prezes Zarządu F.P.U.H. MARPIS Sp. z o.o. Mariusz Piekło

Wykonawcą inwestycji jest firma F.P.U.H. MARPIS Sp. z o.o. z siedzibą w Stobiernej 9.

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na części działki nr ewidencyjny 568/8 w miejscowości Trzebownisko, zgodnie z załączonym zagospodarowaniem terenu.

W skład placu zabaw będą wchodzić:
- ławki z oparciem – 12 szt.
- betonowe kosze na śmieci – 5 szt.
- tablica regulaminowa – 1 szt.
- piaskownica sześciokątna z zadaszeniem szer. 5m – 1 szt.
- altana rekreacyjna szer. 4m – 1 szt. (nieobjęta wnioskiem)
- ławostół – 2 szt.
- urządzenie zabawowe „domek” – 1 szt.
- bujak pojedynczy – 3 szt.
- urządzenie sprawnościowe „tunel” – 1 szt.
- zestaw zabawowy – 1 szt.
- huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt.
- urządzenie gimnastyczno-sprawnościowe – 1 szt.
- huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.
- huśtawka „bocianie gniazdo” – 2 szt.
- zjazd linowy (dł. 20m) – 1 szt.
Zostanie też wykonana nawierzchnia gumowa elastyczna i utwardzenie z kostki brukowej.

Koszt całkowity zadania wynosi 544 104,95 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji wynosi do 90 dni od dnia podpisania umowy.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania gminnego
 

Nazwa zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 w km 0+003,00 – km 0+550,92 km  wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzebownisko”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4 346 581,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 244 302,65 zł
Termin realizacji zadania: 2024-2025
 
Opis zadania:
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna (Mrowla) w ciągu drogi gminnej 108827 w km 0+237,21 (środek mostu), 
- rozbudowa drogi gminnej 108827 -  klasa D,
- budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m oraz fragmentaryczne odcinki chodnika po stronie drugiej,
- wymiana nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania rozbudowywanej drogi gminnej 108827 z drogą gminną 108829,
- budowa kanalizacji deszczowej w celu wykonania odwodnienia pasa drogi i ciągu pieszego,
- przebudowa zjazdów indywidulanych i publicznych,
- likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa oświetlenia drogowego.
 
Zadanie w trakcie realizacji.
 
 

 

Podpisano umowę na świadczenie usług komunalnych
 
W grudniu 2023 roku w Gminie Trzebownisko w drodze postępowania przetargowego wyłoniono firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Trzebownisko, którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o.  

W dniu 28.12.2023 r. została podpisana umowa na świadczenie tego rodzaju usług. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. Umowę podpisali Prezes Zarządu MPGK Rzeszów Sp. z o.o. Sławomir Progorowicz oraz Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie obsługuje w ramach umowy 6 600 gospodarstw.

Informujemy również, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów pozostaje niezmieniona.

 

 
Umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową budynku komunalnego wraz z remizą dla jednostki OSP w Nowej Wsi podpisana
 
Gmina Trzebownisko podpisała umowę z rzeszowskim biurem projektowym „Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz”, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku komunalnego wraz z remizą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.
W ramach nowego budynku zaplanowano na potrzeby mieszkańców salę bankietową, szatnie, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenie dla sołtysa. Z kolei strażacy z OSP zostaną wyposażeni w dwa stanowiska garażowe, suszarnię węży, zaplecze socjalno – szatniowe oraz niewielką salę konferencyjną. Poza tym w budynku znajdą się pomieszczenia techniczne, gospodarcze, socjalne, kotłownie.

Opracowanie obejmie również zagospodarowanie terenu wokół budynku, czyli drogi dojazdowe, parkingi oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Termin wykonania opracowania wynosi 11 miesięcy.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Nazwa zadania: „Budowa drogi dla pieszych  w miejscowości Terliczka przy drodze gminnej nr 108834” 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 2 459 906,00 zł
Całkowita wartość projektu: 3 185 733,00 zł
Termin realizacji zadania: 172 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 10.11.2023 r.)
 
Opis zadania:
- budowa chodnika  o szer. 2,0 m przy krawędzi jezdni: po lewej stronie drogi w km 0+003 - km 0+542, po prawej stronie drogi w km 0+013 - km 0+02,05 i w km 0+529,5 - km 0+561,0,
- wykonanie nowej nawierzchni na drodze wzdłuż budowanego chodnika,
- przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1382R na dz. nr 92,
- przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych na drogi boczne,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
- budowa kanału technologicznego wzdłuż chodnika,

Zadanie w trakcie realizacji.
 
 


 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Nowej Wsi zostanie rozbudowana

W dniu 2 października 2023 roku, Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Trzebownisko”. Wykonawcą inwestycji jest firma PPUH KILBUD Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 871 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 482,5 m.

Koszt całkowity zadania wynosi 364 829,17 zł brutto.
Termin wykonania inwestycji wynosi do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
 Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108805  na odcinku o długości 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230; na odcinku o długości 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993 oraz na odcinku o długości 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040 w miejscowości Stobierna”
 
Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 852 036,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1 814 219,73 zł
Termin realizacji zadania: 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (Umowa z dnia 13.09.2023 r.)
 
Opis zadania:
 - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 108805 położonej w Gminie Trzebownisko, w miejscowości Stobierna, w istniejącym pasie drogowym, na trzech odcinkach:

I odcinek - 514 m.b. w km 2+716 ÷ 3+230,
II odcinek - 749 m.b. w km 3+244 ÷ 3+993,
III odcinek - 723 m.b. w km 5+317 ÷ 6+040
- remont przepustów
- roboty wykończeniowe w zakresie urządzeń zabezpieczających
- wykonania oznakowania
 
Zadanie zakończone
 

 Już niedługo w Zaczerniu powstanie nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna

W dniu 5 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy Lesław Kuźniar podpisał umowę na roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górce Zaczerskiej w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko, w ramach zadnia pn.: „Budowa placu zabaw na Górce Zaczerskiej.” Wykonawcą robót jest firma „Grupa EPX Paweł Matera” z siedzibą: 39-205 Pustków 288.


W zakres inwestycji wchodzi:
− wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, wykonanie fundamentów pod obiekty małej architektury oraz montaż nawierzchni bezpiecznej;
- zakup wyposażenia placu zabaw i montaż: piramidy linowej, zestawu zabawowego, huśtawek „bocianie gniazdo” i huśtawki wahadłowej, bujaków oraz karuzeli;
- wykonanie oświetlenia placu zabaw;
- budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia fitness tj.: motyl, pajacyk, orbitrek, twister;
- zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie ogrodzenia, utwardzeń terenu i miejsc postojowych.

W ramach zadania dobrano urządzenia dostosowane do różnych grup wiekowych dzieci, a we wschodniej części placu, zaprojektowano zestawy do ćwiczeń, stół do szachów i stół do gry w ping-ponga. Inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 680 000,00 zł brutto i w całości pochodzi z budżetu Gminy Trzebownisko.
 
 


Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Jasionka

W dniu 7 sierpnia 2023 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Władysławem Mikołajczykiem – Prezesem Zarządu Firmy Energosieci Podkarpacie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Maksymiliana Kolbego 28, 36-060 Głogów Małopolski, podpisali umowę na roboty budowlane polegające na: Budowie oświetlenia odcinków trzech dróg gminnych w miejscowości Jasionka.
 

Doświetlone zostaną następujące odcinki dróg:
- odcinek drogi gminnej 1699/20,1696/8, 1699/18, 1699/21, 1659/1, 3957
- odcinek drogi powiatowej nr 1373R dz. nr 186 (droga do cmentarza)
- odcinek drogi powiatowej Jasionka (Kamionka) nr 1376 – Etap II
Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od momentu podpisania umowy. Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 330 093,12 zł brutto.
 
Przebudowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej
 
W dniu 28 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Trzebownisko – Lesław Kuźniar wraz z Pawłem Wrzosem – Prezesem Zarządu firmy OBO ENERGY Sp. z o.o. w Rzeszowie, podpisali umowę na zadanie pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni boiska wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole Szkół w Stobiernej nr 1, gmina Trzebownisko w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni boiska wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole szkół w Stobiernej.”

 
W ramach przebudowy wykonane zostaną:
- boisko do piłki ręcznej;
- boisko do piłki koszykowej (wpisane w boisko do piłki ręcznej);
- boisko do piłki siatkowej (z możliwością obniżenia do gry w tenisa);
- bieżnia dwutorowa;
- bieżnia do skoku w dal;
- koło do pchnięcia kulą.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi 70 dni od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 648 900,00 zł brutto.
 Rusza budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu
 
W dniu 27 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie parkingu przy Zespole Szkół w Zaczerniu wraz z chodnikiem - dojściem do szkoły oraz kolektorem deszczowym z siecią kanalizacyjną. Wykonawcą inwestycji został Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa z siedzibą: Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn.

Całkowity koszt inwestycji to 532 149,18 zł brutto

Termin realizacji inwestycji wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

  
„Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Zaczernie, Stobierna, Tajęcina, Łąka, Jasionka, Łukawiec, Nowa Wieś”
 
W dniu 09.05.2023 r. została podpisania umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Zaczernie, Stobierna, Tajęcina, Łąka, Jasionka, Łukawiec, Nowa Wieś” z Wykonawcą Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów na kwotę 4 558 550,12 zł brutto. 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg:
1.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. część 3577, część 3458, część 3366, 3321 położona w miejscowości Zaczernie o długości 335m.b. wraz ze zjazdami na drogi oznaczone jako dz. o nr ew. cz.3508, cz.3458, cz.3320 o długości 45 m.b.”.
2.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4240 położona w miejscowości Zaczernie o długości 268 m.b.”.
3.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4303 położona w miejscowości Zaczernie o długości 240 m. b”.
4.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4618 położona w miejscowości Zaczernie o długości 144 m.b.”
5.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. o nr. ew. 2379/2, 2380/9 położona w miejscowości Zaczernie o długości 211 m.b.”
6.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. o nr. ew. 2660/2 i 2659/5 położona w miejscowości Zaczernie o długości 158 m.b.”
7.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część dz. o nr. ew. 3365 położona w miejscowości Zaczernie o długości 108 m.b.”
8.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3051 położona w miejscowości Stobierna o długości 365 m.b.”
9.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 3008/1 położona w miejscowości Stobierna o długości 358 m.b.”
10.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1957 położona w miejscowości Stobierna o długości 236 m.b.”.
11.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1827/1 położona w miejscowości Stobierna o długości 154 m.b.”
12.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 4474/2 położona w miejscowości Stobierna o długości 410 m.b.”
13.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 35/5, 36/1, 43/1, 44/1, 35/2, 47/1, 48/1, 32/2 położona w miejscowości Tajęcina o długości 195 m.b.”.
14.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 632/10, 632/7, 632/1 położona w miejscowości Tajęcina o długości 118 m.b.”.
15.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 155/1 położona w miejscowości Tajęcina o długości 124 m.b.”
16.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2605/2, 2604/2, 2603/2, 2602/2, 2601/2, 2600/2, 2596/2, 2595/2, 2592/2, 2591/2, cz.2590/2, 2701/7, 2702/9, 2707/2, cz.2606, 2594/2, 2593/4, 2699/6, 2701/9, 2702/7, 2706/6, 2710/2, 2718/7, 2718/5 położona w miejscowości Łąka o długości 255 m.b.”
17.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 2996 położona w miejscowości Jasionka o długości 135 m.b. wraz z dwomazjazdami na drogę oznaczoną jako część dz. o nr ew. 2908 o długości 70 m.b.”
18.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka o nr. ew. 1699/20, cz.1659/1, cz.3957, cz.1698/2, 1699/21, cz.1699/16, 1699/18, 1697/3, 1696/8 położona w miejscowości Jasionka
o długości 520 m.b. wraz z zjazdami na drogę wewnętrzną oznaczoną jako dz. o nr ew. cz. 1699/59, cz.1699/65, cz.1699/73, cz.1699/32 o długości 60 m.b.”
19.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3169/1 i część 3128/1 położona w miejscowości Jasionka o długości 330 m.b.”.
20.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3340/1 i część działki o nr ew. 3247 położone w miejscowości Łukawiec o długości 217 m.b.”.
21.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 3434 położona w miejscowości Łukawiec o długości 257m.b. wraz ze zjazdem na drogę oznaczoną jako część dz. o nr ew. 3338 o długości 10 m.b.”
22.„Przebudowa drogi gminnej Nr 1088841 oznaczona jako część działki o nr. ew. dz. 2920 położona w miejscowości Łukawiec o długości 470 m.b.”
23.„Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki o nr. ew. 565/6 położona w miejscowości Łukawiec o długości 105 m.b.”.
24.„Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe autobusów, samochodów osobowych oraz dojść pieszych na części działki o nr ew. 1014/9 w miejscowości Nowa Wieś”.
 
Termin realizacji do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
 


 


Już wkrótce ruszy przebudowa kolejnych dróg w Stobiernej
 
W dniu 5 maja 2023 r. Wójt Gminy Trzebownisko –  Lesław Kuźniar wraz z Dariuszem Kosiorowskim –  Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108807 i 108806 w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko”.
 
 
 
W ramach realizacji zadnia zostaną przebudowane następujące odcinki dróg:
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011- km 0+243 (ok 232 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108806 i 108807 na odcinku długości (ok 400 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+230 - km 2+165  (ok 950 mb),
·  Przebudowa drogi gminnej nr 108807 w km 1+058- km 1+237 (ok 180mb).
 
Przebudowa obejmować będzie łącznie około 1,5 kilometra dróg, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 878 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiernej oraz odcinek w kierunku południowym od skrzyżowania przed mostem, aż do Domu Ludowego Podedwór. Inwestycja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie poboczy kruszywem, a także budowę jednostronnego chodnika dla pieszych.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 5 394 422,79 zł.

Na powyższe zadanie, Gmina Trzebownisko otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 960 000,00 zł.
 
 
Rusza budowa modułowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce
 
 
W dniu 15 lutego 2023 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Łukaszem Amanowiczem oraz Grzegorzem Łachem, reprezentującymi firmę WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k, podpisali umowę na zadanie pn. „Roboty budowlane polegające na budowie modułowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce, w ramach zadania pn.: Budowa zaplecza sportowego w Terliczce”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) wykonanie fundamentów pod projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego;
2) dostawę i montaż budynku kontenerowego;
3) budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
4) wykonanie ogrodzenia;
5) wykonanie utwardzeń.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi do 150 dni od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji to 793 467,83 zł i w całości pochodzi z budżetu Gminy Trzebownisko.
 
fot. UG Trzebownisko
 
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stobiernej 


fot. Karol Ząbik


fot. Karol Ząbik


fot. Karol Ząbik
 
Inwestycja realizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).
 
 

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku
 
Zadanie objęło rozbudowę istniejącego budynku szkoły o przedszkole - 8 sal przedszkolnych i sala wielofunkcyjna, zagospodarowano teren oraz wybudowano nowy plac zabaw.

Wykonawcą robót była firma Solkan Sp. z o.o. z Rzeszowa 

przebieg prac, fot. 
firma Solkan Sp. z o.o. z Rzeszowa 

 
W październiku 2022 roku w drodze postępowania przetargowego wyłoniono firmę świadczącą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Trzebownisko, którą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o.
 
W dniu 17 listopada 2022 r.  Wójt Gminy Trzebownisko – Lesław Kuźniar wraz ze Sławomirem Progorowiczem - Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o. o. podpisali umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzebownisko.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 


 
Rozpoczynamy budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 
W dniu 27 października 2022 r., w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Krzysztofem Czechem oraz Dorotą Iwaszek, reprezentującymi Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., podpisali umowę na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350”.
 
Zakres  zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe w terenie, profilowanie istniejącego podłoża
i zagęszczanie, dowóz pospółki, ściągnięcie humusu, wykonanie stabilizacji cementem, wykonanie podbudowy z klińca, wykonanie poboczy, wycinka zakrzaczenia, wykonanie przepustów, odmulenie rowów, doziarnienie podłoża.
 
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi  do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji to 539 694,09 zł brutto.
 
Dofinansowanie w wysokości 125 tys. zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Pozostała kwota, tj. 414 694,09 zł stanowi wkład własny budżetu Gminy Trzebownisko.

 
  
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

 
Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i budową wiaty.”

Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania: 4.477.321,91 zł
Całkowita wartość projektu: 4 974 802,12 zł
Termin realizacji zadania: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (Umowa z dnia 09.09.2022 r.)

Opis zadania:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce na dz. nr ewid. 1251/16 w gminie Trzebownisko wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu oraz budowę wiaty plenerowej. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanie ścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. W celu poprawy warunków użytkowych i poprawy funkcjonalności obiektu w budynku zostanie przebudowane zaplecze higieniczno-sanitarne dla drużyn piłkarskich, sędziów i gości – kibiców. Część dobudowana przeznaczona zostanie na salę ćwiczeń i salę fitness. Budynek ma być wyposażony.

Zakres robót:
a. Przebudowa istniejącej części budynku
b. Budowa nowej części budynku
c. Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części
d. Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10kW
e. Wykonanie monitoringu zewnętrz i na zewnętrz
f. Wykonanie nawierzchni utwardzonych- asfalt, kostka brukowa
g. Wykonanie ogrodzenia
h. Budowa wiaty plenerowej przy budynku
i. Dostawa i montaż wyposażenia budynku- zgodnie z załączonym wykazem wyposażenia

Zadanie zakończone


 


Kolejna ważna i strategiczna inwestycja została ukończona. Most łączący „Jasiennik 1” i „Jasiennik 2” wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i kanalizacją deszczową oraz całą infrastrukturą drogową został oddany do użytkowania
 
Zakończyła się realizacja zadania pn.: "Budowa mostu nad potokiem Szuwarka wraz z drogą dojazdową, łączącego Jasiennik 1 i Jasiennik 2 w miejscowości Jasionka i Tajęcina wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Nowo wybudowany most łączy obszary przemysłowe na terenie Naszej Gminy.
Wykonawcą inwestycji był
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Całkowity koszt inwestycji to 2 648 735,89 zł.


 


Rusza budowa nowego ronda w Trzebownisku
 
W dniu 16 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu w Trzebownisku, tuż za mostem nad Wisłokiem. Rondo ma powstać na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko - Łąka – Łukawiec. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu zostanie wybudowane rondo o wymiarach 16x28 m. Szerokość jezdni wyniesie 5 metrów, na zewnątrz wysepki zaplanowano 3-metrową opaskę najazdową. Prace budowlane obejmą również przebudowę dróg dojazdowych, wykonanie obustronnych chodników oraz przejść dla pieszych. Na zbudowanie ronda na skrzyżowaniu wykonawca ma 105 dni od podpisania umowy, co oznacza, że rondo będzie gotowe jeszcze w tym roku.
 


 


 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaczernie
 
W dniu 8 sierpnia 2022 roku, Wójt Gminy Trzebownisko - Lesław Kuźniar podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczernie od strony północnej, gm. Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest Konsorcjum firm w składzie:
- Lider - HYDROSYSTEM Patrycja Babula z siedzibą: 39-203 Korzeniów 127,
- Partner - HYDROBUD Piotr Babula z siedzibą  39-220 Pilzno ul. Ducha 12.

Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4125 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi oraz przepompownią ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to 2 513 628,00 zł.

Termin realizacji inwestycji wynosi 9 miesięcy od dnia od podpisania umowy.


 
Budowa wiaty plenerowej przy budynku OSP w Trzebownisku
 
W dniu 26 lipca 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Markiem Ziemniakiem i Mirosławem Sabatem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, podpisali umowę na roboty budowlane polegające na
budowie wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo – handlowym z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewani, gazu, energii elektrycznej; przebudowa odcinka wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej; budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej; rozbiórka istniejących obiektów budowlanych na działce nr ewid. 560/1 położonej w miejscowości Trzebownisko

Wartość umowy na roboty budowlane: 2 562 892,62 zł brutto.
 


W Łące powstanie nowa siedziba Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej
 
W dniu 18 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Budowa budynku biurowo-technicznego na działkach nr 596/17, 596/11 i części działki nr 596/3 obr. 0002 Łąka, gm. Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz z siedzibą: Zielonka 39A, 396-130 Raniżówktórą reprezentował Pan Ryszard Rembisz –właściciel firmy.
 
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji: 2 274 797,47 zł.
 

 
Zakres zadania obejmuje między innymi:
 
Wykonanie budynku biurowo-technicznego na działkach nr 596/17, 596/11 i części działki nr 596/3 obr. 0002 Łąka, gm. Trzebownisko. Projektowany obiekt to zespół dwóch budynków oddylatowanych od siebie: budynek biurowy i budynek (hala) techniczny.
 
 • Budynek biurowy o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 18,85m x 14,25 m
  i wysokości do kalenicy dachu + 5,90 m od poziomu ±0,00. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane gr. 25 cm, słupy i rdzenie żelbetowe jak również belki i nadproża żelbetowe, stropy płytowe oraz wieńce żelbetowe. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą więźbę płatwiowo-kleszczową.
 • Budynek techniczny (hala) o maksymalnych wymiarach konstrukcji w rzucie: 15,98 x 7,25 m i wysokości do kalenicy dachu + 5,15 m od poziomu ±0,00. Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych zaprojektowano jako parterowy, jednokondygnacyjny. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane gr. 25 cm i 18 cm, słupy i rdzenie żelbetowe jak również belki i wieńce żelbetowe. Konstrukcję dachu zaprojektowano jako dźwigar stalowy, dwuspadowy.
 
Elementami wyposażenia budowlano instalacyjnego budynku są:.
 • wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej.
 • instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
 • instalacja gazowa
 • instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, piorunochronne, ochrony p.pożarowej.
 
W zakres zadania wchodzą również: przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, miejsca parkingowe, trawniki i bramy wjazdowe na teren objęty inwestycją.
 


Kolejne przedsięwzięcia w zakresie przebudowy dróg
 
W dniu 11 lipca 2022 r., w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar wraz z Krzysztofem Czechem oraz Dorotą Iwaszek, reprezentującymi Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap II obejmujący drogi w miejscowościach Stobierna, Tajęcina, Trzebownisko i Wólka Podleśna”.
 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
 1. przebudowy drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1887, w Stobiernej o długości 283 m.b,
 2. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2269, 2254/53 w Stobierne,j o długości 244 m.b,
 3. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2292 w Stobiernej, o łącznej długości 260 m.b,
 4. przebudowy drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4355 w Stobiernej, o długości 265 m.b,
 5. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4/1 w Tajęcinie,
 6. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 475/1 w Tajęcinie, o długości 250 m.b,
 7. przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 108801 o długości 120 m.b. (cześć działki Nr 56) w Tajęcinie,
 8. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako część działki Nr ew. 864/1 w Trzebownisku, o długości 224 m.b,
 9. przebudowy odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1369/2 w Trzebownisku, o długości 425 m.b,
 10. przebudowy części placu komunalnego oznaczonego jako działka Nr ew. 1876/2 w Trzebownisku,
 11. przebudowy odcinka drogi gminnej 108831 oznaczonej jako działka Nr ew. 130 w Wólce Podleśnej, o długości 560 m.b,
 12. przebudowy dróg wewnętrznych oznaczonych jako działki Nr ew. 681/10, 686/5,682/1 w Wólce Podleśne,j o łącznej długości 266 m.b,
 13. przebudowy części drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1095/81 w Wólce Podleśnej, o długości 110 m.b.
 
Termin realizacji powyższego zadania wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
 
Całkowity koszt inwestycji z budżetu Gminy Trzebownisko to 2 441 790,24 zł brutto.

 
Dofinansowanie na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 
W dniu 30 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko – Lesław Kuźniar wraz z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego, podpisali umowę na realizację zadania pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:
- Stobierna, dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, 4444, 4479/2
- Stobierna, dz. o nr. ewid. 4389/1, 4350
- Stobierna, dz. o nr ewid. 560.
 
Wnioski o dotację na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 145 gmin.
Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel kwotę 15 547 743 zł.
Gmina Trzebownisko otrzymała dofinansowanie na powyższe zadanie w wysokości do 125 000 zł.     


fot. Anna Magda, Biuro Prasowe UMWP


fot. Anna Magda, Biuro Prasowe UMWP
 
Kolejny nowy most i droga w naszej Gminie
 
W dniu 7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.:  Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana Wolmost Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszówktórą reprezentował Pan Zbigniew Wolan – Prezes Zarządu.

Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 8 663 206,77 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
 • rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi,
 • poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. gazową, elektroenergetyczną, wodociągową
  i kanalizacją sanitarną,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę oświetlania drogowego.


 
Przebudowa Domu Ludowego w Terliczce
 
W dniu 26 maja 2022 r. Wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar podpisał umowę na przebudowę Domu Ludowego w Terliczce polegającą na remoncie części pomieszczeń wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, klimatyzacją oraz utwardzenie powierzchni gruntu.
 
Wykonawcą zadania jest firma F.U.H. Ksara Zbigniew Pastuła z siedzibą w Budach Głogowskich.
 
Zakres prac obejmuje m. in.: remont posadzek, ścian, stropu o konstrukcji stalowej, stropu o konstrukcji drewnianej, sufitów podwieszanych, elewacji, przebudowę instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji klimatyzacji oraz ocieplenie cokołu, fundamentu i stropu nad parterem.

Całkowity koszt inwestycji to 458.871,66 zł. Termin wykonania zadania wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

  
Nowe inwestycje drogowe w Gminie Trzebownisko
 
W dniu 24 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg w gminie Trzebownisko - etap I obejmujący drogi w miejscowościach Jasionka, Zaczernie i Stobierna.

Wykonawcą powyższego zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., którą reprezentowali Pan Krzysztof Czech oraz Pani Dorota Iwaszek.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy:
1) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1851 w Jasionce o dł. 117 m.b.,
2) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2718/1 w Jasionce o dł. 420 m.b.,
3) odcinka drogi oznaczonej jako działka Nr ew. 2804/1 w Jasionce o długości 260 m.b.,
4) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 2848/1 w Jasionce o dł. 335 mb,
5) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 3904 i część 3387 w Jasionce o łącznej długości 302 m.b.,
6) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4069 w Zaczerniu o dł. 285 m.b.,
7) drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4226 w Zaczerniu o długości 280 m.b.,
8) odcinka drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 4487 w Zaczerniu o dł. 85 m.b.,
jak również utwardzenie placu komunalnego na działce nr ew. 3314/1 w Jasionce oraz utwardzenie placu komunalnego oznaczonego jako część działki nr ew. 1510 w Stobiernej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 1 467 733,67 zł brutto.
 

 


 
Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Stobiernej
 
W dniu 14 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z Markiem Ziemniakiem i Mirosławem Sabatem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, podpisali umowę na zadanie pn.: Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z robotami zewnętrznymi w miejscowości Stobierna.

Inwestycja jest realizowana dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Obiekt będzie wykorzystany w celu świadczenia usług opiekuńczych/ specjalistycznych osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym, zamieszkujących Gminę Trzebownisko. Z obiektu skorzysta 18 osób w ramach pobytu dziennego oraz 2 osoby w formie całodobowej. Centrum będzie spełniać standardy określone w Programie, zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami (budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych).

Wartość umowy na roboty budowlane: 3 564 117,98 zł brutto.
Wartość dofinansowania inwestycji: 3 037 114,39 zł brutto.

 

 
Oczyszczalnia ścieków w Łące zostanie rozbudowana
 
7 kwietnia 2022 r. Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko wraz z przedstawicielami Konsorcjum Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o. – Inżynieria Rzeszów S.A., Panem Grzegorzem Królem – prezesem Zarządu oraz Panią Stanisławą Stańczyk – członkinią Zarządu, podpisali umowę na zadanie pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łące w zakresie zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.

Zakres  zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łące pod kątem zmiany technologii odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, polegającej na budowie: budynków technologicznych oraz magazynu granulatu, silosu na wapno, komór rozdziału osadu, komór przepływomierzy, pompowni wody nadosadowej oraz wody technologicznej, komory podczyszczania wód opadowych wraz z odnośną pompownią, nawierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, place, chodniki), instalacji osadu nadmiernego, wody technologicznej, sprężonego powietrza, wodociągowej (wody do picia oraz wody technologicznej) oraz elektrycznej, wewnętrznych grawitacyjnych kanalizacji deszczowej i wód osadowych, kanalizacji tłocznej do przesyłu ścieków sanitarnych, osadów ściekowych oraz wód osadowych.

Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Trzebownisko dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę 9 785 000 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi 13 507 860,00 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 7 październik 2023 r.
 
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz z przebudową części pomieszczeń w istniejącym budynku 
 
realizowana w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Inwestycja zakłada budowę 8-oddziałowego przedszkola wraz z łącznikiem pomiędzy istniejącą szkołą a przedszkolem. Przeniesione zostaną istniejące 4 oddziały przedszkolne do nowego budynku, a sale po istniejącym przedszkolu zostaną przeznaczone dla szkoły. Dodatkowo projektowane jest zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz przebudowa drogi dojazdowej.

Wartość projektu: 12.600.000,00 zł
z czego wartość dofinansowania wynosi 9.119.021,00 zł
Wkład własny 3.480.979 zł.
Termin realizacji: 09.2021 – 12.2022r. 
 
Rozbudowa sieci wodociągowej w Stobiernej
 
W dniu 7 kwietnia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Wójt Gminy – Lesław Kuźniar podpisał umowę na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobierna – część II , gm. Trzebownisko.

Wykonawcą zadania jest firma "WODO-GAZ" JÓZEF SŁOTA z siedzibą: ul. Krakowska 23 , 37-200 Przeworsk.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2 038 m i średnicach:
 
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 1 580 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC jednowarstwowa SDR17 PN10 f 160mm – 142 m,
- sieć wodociągowa PE100 RC dwuwarstwowa SDR17 PN10 f 225mm – 316 m,
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącymi robotami budowlanymi.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 736 647,00 zł brutto.

Powyższe zadanie stanowi ostatni etap poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości Stobierna.


 
Rozbudowa drogi gminnej 108811 w miejscowości Jasionka
 
W dniu 30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Pan Lesław Kuźniar - Wójt Gminy Trzebownisko podpisał umowę na realizację zadnia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Szuwarka w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko.

Wykonawcą powyższego zadania jest firma budowlana STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, którą reprezentował Pan Maciej Łukaszek - Dyrektor Techniczny oddziału Rzeszów.

Termin realizacji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji: 6 568 819,74 zł.

Realizowane zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie wielkość dofinansowania wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres zadania obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Szuwarka
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na całej długości drogi
- poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na całej długości drogi
- budowę kanalizacji deszczowej
- przebudowę przepustów pod koroną drogi
- likwidację kolizji z istniejącymi sieciami tj. elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci gazociągowej i wodociągowej
- przebudowę oświetlania drogowego.

W ramach zadania wykonane zostaną również miejsca postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu wybudowane zostaną:
- wyniesione przejście dla pieszych
- progi zwalniające
- poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostaną przystanki autobusowe – a także przejścia dla pieszych w poziomie jezdni.


 Gmina Trzebownisko ma nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce
 
Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto w Terliczce w gminie Trzebownisko. Placówka, której inwestorem jest gmina powstała przy wydatnej pomocy finansowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i będzie prowadzona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dom, który już działa zapewni wsparcie i rodzinną atmosferę dla prawie 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy.
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Terliczce jest filią ŚDS funkcjonującego już w pobliskim Zaczerniu. Budynek, w którym powstała placówka pochodzi z 1911 r. - to dawna szkoła podstawowa w Terliczce. W ostatnich latach działał w nim oddział podstawówki z Trzebowniska.

Dofinansowanie uzyskane ze strony resortu rodziny za pośrednictwem wojewody podkarpackiego to przeszło 1,54 mln zł.
Całkowita wartość zadania to 1,672 mln zł.
Wykonawcą robót budowlanych była firma Har-Bud z Czarnej. Prace trwały od czerwca do listopada 2021 r.

Prace budowlane to nie wszystko. Zakupiono również wyposażenie o wartości 250 tys. złotych. W ramach tej kwoty wyposażono kuchnię wraz z zapleczem, zakupiono piec, urządzenia przydatne do prowadzenia warsztatów kulinarnych, meble do pomieszczeń, komputery, radia, telewizory oraz wyposażenie sali gimnastycznej: rowerki, fotel do masażu, bieżnię oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.


 

 Przebudowa drogi od budynku poczty do stacji paliw „Orion” w Jasionce
 
Zakończono prace modernizacyjno-budowlane na odcinku drogi nr Nr 1376 R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka. Zakres robót drogowych, kilometrowej modernizacji od budynku poczty po stacje paliw „Orion”, będącej jednocześnie łącznikiem z węzłem drogi ekspresowej S-19 w Jasionce, obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni z dostosowaniem do szerokości 6 m dla klasy „Z”.
 
Prace modernizacyjne objęły również:
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia krawędzi istniejącej jezdni,
 • wykonanie warstwy wzmacniająco-profilowej z betonu asfaltowego,
 •  wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • przebudowę poboczy z uzyskaniem szerokości 1 m (w uzasadnionych przypadkach 0,75 m),
 • utwardzenie poboczy na szerokości 0,50 m przy krawędzi jezdni.
 
Dodatkowo wykonano przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi tj.: oczyszczenie, pogłębienie i odtworzenie rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp i ich umocnieniem.
 
Całość inwestycji realizowało konsorcjum firm: PBI Infrastuktura S.A oraz Partner PBI WMB sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł ponad 785 tys. złotych. Zrealizowana modernizacja w dużym stopniu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników drogi w tym przede wszystkim Mieszkańców Gminy Trzebownisko.


 
Budowa drogi gminnej wewnętrznej KDL odcinek W6-W13, stanowiącej II etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Tajęcina
 
Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość projektu: 1.653.573,05 zł
Wartość dofinansowania: 826.786,00 zł
Wkład własny: 826.787,05 zł

Opis zadania: Budowa drogi wewnętrznej KDL odcinek W6-W13 o długości 731 mb, chodnika o łącznej długości 338 mb, mostu - przy przejściu drogi nad potokiem Szuwarka o nośności 50 t., 2 szt. skrzyżowań (skrzyżowanie w km 0+336 z drogą wewnętrzną 1KDW odcinek W8-W, skrzyżowanie w km 0+000 z drogą powiatową Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska - Jasionka i drogą powiatową 1374R relacji Tajęcina – droga przez wieś), odwodnienie drogi, zatoki autobusowej, wykonanie oznakowania - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
 
Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców w Gminie Trzebownisko

 
 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 213.821,33 zł
dofinansowanie 63,63% - 136.054,00 zł
termin realizacji 11.2021r.

W ramach prac prowadzonych w miejscowości Trzebownisko na działce ewidencyjnej nr. 587/4  zamontowano wiatę plenerową i wykonano niezbędną instalację elektryczną.
W miejscowości Jasionka na działce ewidencyjnej nr. 1699/45 przeprowadzono prace polegające na budowie altany ośmiokątnej, wraz z fundamentami oraz utwardzeniem kostką brukową i obrzeżami. Zamontowano moduł edukacyjno-rozwojowy dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zjazd linowy z fundamentami i zjazdem oraz strefą bezpieczeństwa z piasku.
Poza działaniami zaplanowanymi w ramach projektu wykonano roboty dodatkowe: utwardzenie terenu, monitoring, ławki, nasadzenia.

 
Przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Wólce Podleśnej
 
Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku Remizy OSP wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej, wody, centralnego ogrzewania, gazową i wentylacji mechanicznej, przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, przebudowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. wykonanie dojazdu do obiektu oraz miejsc postojowych. 

Wartość inwestycji: 2.528.069,31 zł
 
Przebudowa drogi gminnej nr 108835 i 108836 w Łące


 
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Fundusz Dróg Samorządowych


Beneficjent: Gmina Trzebownisko
Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 
642.787,00 zł
Całkowita wartość projektu: 1.773.104,00 zł
Termin realizacji zadania: 03.2020 r. – 07.2020 r.
 
Opis:
Przebudowa drogi gminnej nr 108836 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108836  dł 610 mb
- przebudowa drogi 108836 – nawierzchnia asfaltowa na dł 610,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300mm, wzdłuż drogi 108836 -   długość 610 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb      

Przebudowa drogi gminnej nr 108835 w Łące
- budowa chodnika dla pieszych dr. 108835  dł 370 mb
- przebudowa drogi 108835 – nawierzchnia asfaltowa na dł 370,0mb
- budowa kanalizacji deszczowej średnica 300 mm wzdłuż drogi 108835 - 370 m
- umocnienie skarp rowy dz. 513/1 płytami betonowymi ażurowymi wraz z zabetonowaniem dna rowu – 157,5 mb
 
 
Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza w miejscowości Łąka

 
Przebudowa, rozbudowa budynku spichlerza. Dobudowana część obiektu pełni funkcję komunikacji oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego dla budynku, natomiast w obrysie istniejącego obiektu zostały wydzielone pomieszczenia administracyjne oraz sale wielofunkcyjne. W podpiwniczeniu budynku wykonano pomieszczenia magazynowe oraz techniczne

Całkowita wartość inwestycji: 4.530.193,21 zł


 
Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Trzebownisko i Zaczernie
 
Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Zaczernie, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z urządzeniami oraz montaż nowego ogrodzenia z nowym wyposażeniem placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki brukowej i nawierzchni sypkiej z piasku.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu w miejscowości Trzebownisko, obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia oraz części istniejącego wyposażenia. Zmieniono lokalizację części istniejącego wyposażenia oraz doposażeno plac zabaw o nowe elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Dodatkowo wykonano nową nawierzchnię placu z kostki brukowej i nawierzchnię sypką z piasku.

Wartość projektu: 219 988,23 zł.
Wysokość otrzymanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 139 978,00 zł.
Wkład własny: 80 010,83 zł.
Realizacja: 06.2020r.
 
Otwarta Strefa Rekreacji w Łukawcu
 
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Wartość projektu wynosi 64.514,00 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł. 
Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF
 
Całkowita wartość przedsięwzięcia zintegrowanego: 133 724 064,56 PLN
(inwestycje drogowe, tabor komunikacji miejskiej, budowa hali napraw oraz systemy ITS).

Dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: 87 874 765,28 zł. 

Wartość inwestycji Gminy Trzebownisko: most Łukawiec-Wólka Podleśna wraz z drogami dojazdowymi, nowa linia autobusowa nr 200: 26 771 702,06 PLN.
Wartość dofinansowania: 9 326 173,49 PLN.
Zakończenie działań: 09.2019.
 
Utworzenie Gminnego Żłobka „WESOŁE KRASNOLUDKI” w Jasionce
 
Nakłady inwestycyjne to 2 506 602,05  zł na rzecz stworzenia  50 miejsc opieki dla najmłodszych obywateli.
Wartość dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 to kwota 1 500 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na funkcjonowanie miejsc przez pierwsze 4 miesiące. 


 „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”.
 
Operacja polega na utworzeniu strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Gminie Trzebownisko. Strefa składa się z 8 lokalizacji. Punktem centralnym strefy jest lokalizacja w miejscowości Trzebownisko

Całkowita wartość projektu: 331651,05 zł
Kwota dofinasowania: 200943,00 z


Dodatkowo zrealizowano w Trzebownisku zrealizowano projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebownisko”. Operacja polega na budowie placu zabaw w Gminie Trzebownisko i jest uzupełnieniem projektu „Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Trzebownisko”

Całkowita wartość projektu: 490332,75 zł
Kwota dofinasowania: 274507,00 zł


 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Jasionce wariant 200 m - treningowy 
 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2017.

Realizacja: 20.10.2017 - 30.09.2018r.

 

Wartość inwestycji: 2.023.048,57 zł,
w tym wartość dofinansowania: 400 000 zł.


W ramach projektu wybudowano kompleks lekkoatletyczny, w skład którego wchodzi bieżnia okrężna 4-torowa o długości 200 m, bieżnia prosta 4 torowa jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wewnątrz bieżni okrężnej.

 

Przebudowa drogi gminnej publicznej („bez numeru”) w miejscowości Trzebownisko na dz. nr 881/8, 881/13, 60/4.
 

Nazwa programu: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Koszt całkowity: 1 mln 495 tys. zł
Koszt zadania dofinansowany dotacją z budżetu państwa: 696 tys. zł


 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stobiernej obejmująca szkołę podstawową i gimnazjum wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną


współfinansowana w ramach RPO  2014-2020.
Oś Priorytetowa: VI Spójność przestrzenna i społeczna,
Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałanie: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Wartość projektu ogółem:1 509 562,62 zł.
Kwota dofinansowania: 569 200,25 zł.  

Budowa boiska piłkarskiego w Nowej Wsi


współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Mały Klub 2017
Wartość projektu: 2 461 949,54 zł
w tym wartość dofinansowania: 1 203 500,00 zł

 

 

Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Łukawcu oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego w Zespole Szkół w Łukawcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:

- dofinansowanie w ramach RPO: 907 446,28 zł
- koszt całkowity brutto: 3 746 003,80 zł.


 

  

Budowa budynku zaplecza stadionu wraz z niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą w Wólce Podleśnej – etap I.

 
Okres realizacji zadania inwestycyjnego: 10.11.2014 - 30.07.2016
Całkowity koszt realizowanego zadania inwestycyjnego:
- środki własne i inne: 896 064 zł
- wnioskowane środki FRKF: 500 000 zł
- koszt całkowity brutto: 1 396 064 zł.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Nowej Wsi

Całkowite koszty projektu: 15 122 915,90 zł
Dofinansowanie: 8 197 300,94 zł

Kalendarz wydarzeń Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789
10
1112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
​​Przetargi
Baner
Trzebownisko w obiektywie
c419aab285d3e43835628c528a9dd48d
ee515503eb6c3bce296bbfa55668d6dd
90a6da196d4c67d3024300486369067d
eb0936875f70d7577aaa0580c694174f
f20ff6293b0b9b60dcdf8e13de9e6dd4
ead6527067048abbdad800cc80b603d9
e851e523be81dc50eeee0e3e8bee6bd5
2ab24ec110cde2b93fc3d52b5010e725
8b297e712a06ba2c05c7a8183da03640
95eab58dc90c087ff6ad16389c800beb
9eb284d58019b65d7cec4dc7b6e0961f
34d343f542512268eaf29ce11de7fd22
68d88ba8fc4c477fe24ac2a47210253e
7f5c77680635dc13e7cec49043a6e00e
0028d0ae65141dced5ff30d751c5d9f9
dff8abff67e9cd3af48670471e52484e
6fb055a9f2301a93668355d6027aa07e
65cb82e83ac070db46edd62b0dd9ae26
e244c441245015a9051388e8d9debde4
f81330dc936a986a9f8e9d3438a0b412.jpg
392c8dd758ff216a756eb697fd091f75
3003d2d07f44976c9660370712d45737
858bfc0ea11d91b13583ac94554b8d08
a13f394e4baf1cc418ccc0d0a980753f
974385622c8b6f11be60ecda0cc00dd1
b6bf01d7929e968ab372bef592080858
a6b02ab4dde2b2f1b80bbc9db586cc52
99219bbb9ddd7dc51e23cab691bbb0c6
7e7c818939adc330ed0505fe472551e6
2bbf557e29e648bedf74479cd4b6ccec
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.