homemapkontakt Czcionka: Zmniejsz czcionke Normalny rozmiar Powiększ czcionkę /  Kontrast Wersja kontrastowa Dla niesłyszących  /​  BIP  / fbtw /  jezykjezyk angielski

Komunikaty

Konkurs ofert na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – II etap
      29.09.2022

Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:
"Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 55 lat i więcej na 2022 rok".
                                                                   
 
       01.09.2022

Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania:
"Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Trzebownisko".
 
OTWARTY KONKURS OFERT - KLIKNIJ
 

BR.271.5.70.2022                                                        01.09.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na Zapewnienie oprawy muzycznej podczas otwarcia wystawy prac łąckiego artysty Józefa Rysia w ramach projektu „Śladami Józefa Rysia”,  realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

BR.271.5.69.2022                                                        19.08.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zapewnieniu cateringu dla 150 osób podczas otwarcia wystawy prac łąckiego artysty Józefa Rysia, w ramach projektu „Śladami Józefa Rysia”,  realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 


BR.271.5.68.2022                                                        19.08.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wypożyczeniu gablot na eksponaty, w ramach projektu „Śladami Józefa Rysia”,  realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

BR.271.5.67.2022                                                        18.08.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na wykonanie pieczęci w ramach projektu „Śladami Józefa Rysia”,  realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD "Eurogalicja"

Link do ogłoszenia poniżej:

https://eurogalicja.org/aktualnosci/653-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-dyrektor-2

 

BR.271.3.39.2022                                                        04.08.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zapewnienie usługi polegającej na opracowaniu tekstu i fotografii w ramach projektu: „Strachy, smoki i łąckie tajemnice”, w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 
 
19.07.2022 r.

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 60 roku życia na lata 2021-2022”

POBIERZ
 

BR.271.3.33.2022                                                        06.07.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na wydanie publikacji, pocztówek i mapek w ramach projektu „Śladami Józefa Rysia”,  realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym
3. Wykaz doświadczenia w zakresie projektowania, składu i druku publikacji, pocztówek, mapek o podobnym zakresie

 BR.271.5.22.2022                                                       23.06.2022


Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na opracowanie tekstowe mapy questingowej w ramach projektu: „Śladami Józefa Rysia”, realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym    
 


 13.06.2022


Szanowni Państwo,
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z pracami prowadzonymi nad Diagnozą mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego udostępnia dla wszystkich Mieszkańców obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy:  Miasto Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Miasto Łańcut, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, ankietę i zaprasza do udziału w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obserwowanych zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków.
 

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety i odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankieta będzie dostępna do 03 lipca 2022r.
 

Badanie prowadzane jest przez SWIG DELTA PARTNER  oraz Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.


Zaproszenie do udziału w badaniu
 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/plan_adaptacji_rof

 

23.05.2022

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej
 

 
BR.271.5.28.2022                                                       11.05.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas warsztatów fotografii analogowej w ramach projektu: „Retro fotografia - warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wystawy prac”.

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie
 dotyczące braku powiązań z Zamawiającym    
 
Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Zapewnienie cateringu podczas warsztatów fotografii analogowej w ramach projektu: „Retro fotografia - warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wystawy prac”.

Nazwa i adres Wykonawcy:
„EKAM” Edward Rzepka
36-001 Trzebownisko 1075
 


BR.271.5.27.2022                                                        06.04.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów fotografii analogowej w ramach projektu: „Retro fotografia - warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wystawy prac”.

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia w realizacji warsztatów fotograficznych
Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym

 

BR.271.3.19.2022                                                        06.04.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację filmu promującego postać artysty Józefa Rysia w ramach projektu: „Śladami Józefa Rysia”

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy
Wykaz doświadczenia w realizacji filmów o tematyce dziedzictwa kulturowego
Oświadczenie dotyczące braku powiązań z Zamawiającym

 

BR.271.5.18.2022                                                        28.03.2022   

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na usłudze redakcyjnej i korektorskiej realizowanej w ramach projektu: „Śladami Józefa Rysia”, realizowanego w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
                                                                       
 

BR.271.5.26.2022                                                        28.03.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zakupie i dostawie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów fotografii analogowej w ramach zadania: „Retro fotografia – warsztaty fotografii analogowej oraz organizacja wystawy prac”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.    

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

BR.271.5.16.2022                                                        28.02.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zakupie i dostawie aparatów fotograficznych z akcesoriami do pracowni fotografii analogowej w ramach zadania „Wyposażenie pracowni fotografii analogowej Centrum Kultury i Sztuki w Łące”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Zakup i dostawa aparatów fotograficznych z akcesoriami do pracowni fotografii analogowej w ramach zadania „Wyposażenie pracowni fotografii analogowej Centrum Kultury i Sztuki w Łące””.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Foto-Kram Dawid Spólnik
ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 7
30-509 Kraków
 
 

BR.271.5.13.2022                                                        10.02.2022

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zakupie i dostawie sprzętu i akcesoriów pracowni fotografii analogowej w ramach zadania „Wyposażenie pracowni fotografii analogowej Centrum Kultury i Sztuki w Łące”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 1a
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 1b
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów pracowni fotografii analogowej w ramach zadania „Wyposażenie pracowni fotografii analogowej Centrum Kultury i Sztuki w Łące””.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Firma Fotograficzna 2M Marek Michalak
ul. Prosta 2/14,
00-850 Warszawa
 
 

BR.271.5.120.2021                                                        03.12.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wydruku zdjęć na wernisaż prac fotografii w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 
  09.12.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Wydruk zdjęć na wernisaż prac fotografii w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Horyzont Agencja Reklamowa
ul. Lwowska 173
35-301 Rzeszów
 

BR.271.5.121.2021                                                        02.12.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zapewnienie cateringu podczas otwarcia wernisażu prac fotografii organizowanego w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 
  09.12.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Zapewnienie cateringu podczas otwarcia wernisażu prac fotografii organizowanego w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”.

Nazwa i adres Wykonawcy:
„EKAM” Edward Rzepka
36-001 Trzebownisko 1075
 

20.12.2021

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.                               

Tytuł zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732B.

https://www.bip.ires.pl/gfx/trzebownisko/files/k.szymanska/SUGT015KM21122011190.pdf (Plik pdf 0,15 MB)

02.12.2021
 
Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania: "Dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10B".
    
 


16.11.2021

Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zaczerniu 732B”.
 
 
 
 20.10.2021
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 55 lat i więcej na 2021 rok” realizowanego w roku 2021.
 

BR.271.3.41.2021                                                        06.10.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zapewnienie usługi polegającej na opracowaniu tekstu i fotografii w ramach projektu: „W poszukiwaniu Józefa Rysia”, w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

BR.271.3.40.2021                                                        01.10.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup 8 stołów bankietowych w ramach zadania: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka „Gęsiówka” na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Samorządności”, w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

BR.271.3.39.2021                                                        01.10.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego i zestawu do nagłośnienia w ramach zadania „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka „Gęsiówka” na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Samorządności”, w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

01.10.2021 r.

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 55 lat i więcej na 2021 rok” realizowanego w roku 2021.

POBIERZ
 
 

BR.271.5.100.2021                                                        30.09.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu muralu w ramach projektu pt. "W poszukiwaniu Józefa Rysia".

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 
BR.271.5.91.2021                                 Trzebownisko, 14.09.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Wykonanie muralu ściennego w ramach projektu: Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Michał Czerko
ul. Nizinna 22
35-303 Rzeszów 
 


BR.271.5.91.2021                                                        03.09.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu muralu w ramach projektu pt. "Trzebownisko - odkrywamy dziedzictwo".

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 3 - Doświadczenie


 
 
26.08.2021 r.

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 60 roku życia na lata 2021-2022”

POBIERZ
 
BR.271.5.52.2021                                                      10.05.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zapewnieniu cateringu dla uczestników warsztatów fotograficznych organizowanych w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”. 

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
  17.05.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów fotograficznych organizowanych w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”

Nazwa i adres Wykonawcy:
„EKAM” Edward Rzepka
36-001 Trzebownisko 1075
 
BR.271.3.6.2021                                                      28.01.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wydaniu publikacji w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”. 

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 - Doświadczenie
 
  05.02.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Wydanie publikacji w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”. 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Horyzont Agencja Reklamowa
ul. Lwowska 173
35-301 Rzeszów
 
BR.271.5.25.2021                                                      28.01.2021

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”. 

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
4. Załącznik nr 4 - Doświadczenie
 
  05.02.2021

Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”. 

Nazwa i adres Wykonawcy:
Tadeusz Poźniak Fotografia
 

22.01.2021r.

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż stacji do odwadniania osadów
 
 
30.12.2020

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na 

dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Link do strony internetowej: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/5357-or-iv-272-2-66-2020?fbclid=IwAR3AOARmz6iWxf9ta2ASWMU9S-wqmuHqhxEDd57ihi9v4ycBFqjBj5yRG4w
 

 
 
24.11.2020

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych

Link do strony internetowej: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/5309-or-iv-272-2-61-2020
                                                                                                         

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 29 października 2020 r.
 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 55 lat i więcej na 2020 rok”

OGŁOSZENIE  - POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ
OŚWIADCZENIE OFERENTA - POBIERZ
  


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 12 października 2020 r.
 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 55 lat i więcej na 2020 rok”

OGŁOSZENIE  - POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ
OŚWIADCZENIE OFERENTA - POBIERZ
                                                                          

 
                              30.09.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy
Zadanie: „Opracowanie publikacji w ramach projektu: Trzebownisko-odkrywamy dziedzictwo”.

Nazwa Wykonawcy:
Ryszard Bereś
 

22.09.2020

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na  opracowaniu publikacji w ramach projektu
pt. "Trzebownisko - odkrywamy dziedzictwo".

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 24  sierpnia 2020 r.
 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko
w wieku 55 lat i więcej na 2020 rok”


OGŁOSZENIE  - POBIERZ
FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ
OŚWIADCZENIE OFERENTA - POBIERZ

 

                   
                                            
             


                                                                                    02.06.2020
Stowarzyszenie Loklana Grupa Działania Eurogalicja ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KSIĘGOWY

Link do ogłoszenia: https://eurogalicja.org/aktualnosci/499-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-ksiegowy
 


                                                                                    13.03.2020
Stowarzyszenie Loklana Grupa Działania Eurogalicja ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: DYREKTOR

Link do ogłoszenia: https://eurogalicja.org/aktualnosci/493-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-dyrektor
                                                  

                                                                                    14.01.2020
 


BR.271.2.77.2019                                                        05.12.2019
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę łącza internetowego w ramach projektu "Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko - zapewnienie szerokopasmowego Internetu"

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz Ofertowy
                        


                                                                                  16.08.2019
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące zaprasza do składania ofert na realizację dostawy sprzętu strażackiego w ramach projektu: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łąka celem zwiększenia potencjału technicznego" realizowanego w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zapytanie ofertowe - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT z dnia 10 lipca 2019 r.
 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko
w wieku 65 lat i więcej na 2019 rok”


BR.271.2.36.2019                                                        11.06.2019

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup gier edukacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)

1.Zapytanie ofertowe - pobierz
2.Formularz ofertowy - pobierz
3.Formularz cenowy - pobierz
4.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


BR.271.2.30.2019                                                        16.05.2019
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa w formie grupowych treningów pedagogicznych dla 65 osób dorosłych – uczestników projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-01)  w zakresie rozwijania zdolności edukacyjnych dzieci i sprawowaniu kontroli nad ich aktywnością edukacyjna i społeczną oraz zapewnienie cateringu i sal wykładowych.


BR.271.2.86.2018                                                        11.12.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu nagrania audio edukacyjnej treści lokalnej w ramach projektu „Ławki Niepodległości dla samorządów”.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Tekst do nagrania edukacyjnej tresci lokalnej.


BR.271.2.85.2018                                                        06.12.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę łącza Internetowego w ramach  projektu „Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego Internetu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Zapytanie ofertowe - pobierz
Zalacznik nr 1 - pobierz
Załacznik nr 2 - pobierz


BR.271.2.84.2018                                                        06.12.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)

Zapytanie ofertowe - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz


BR.271.2.82.2018                                                        29.11.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu dostawie i montażu multimedialnej „Ławki Niepodległości dla samorządów” wraz z utwardzeniem gruntu wokół ławki.

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy – pobierz
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz


BR.271.2.76.2018                                                        07.11.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz


BR.271.2.73.2018                                Trzebownisko, 08.11.2018 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zadanie: realizacja usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla 135 dzieci w ramach funkcjonujących świetlic profilaktyczno-wychowawczych, w miejscowościach: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna (2 lokalizacje), Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)

Nazwa i adres Wykonawcy:
UD  Ewa Mackiewicz
Al. Kopisto 1/214
35-315 Rzeszów
 


BR.271.2.70.2018                                Trzebownisko, 07.11.2018 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zadanie: realizacja usługi przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa w formie indywidualnych treningów pedagogicznych dla 65 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Trzebownisko w zakresie rozwijania zdolności edukacyjnych dzieci i sprawowaniu kontroli nad ich aktywnością edukacyjna i społeczną w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzinw Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00).

Nazwa i adres Wykonawcy:
Self Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Marcin Mołoń,
ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów
NIP: 794-16-28-591
Regon: 180494710
 


BR.271.2.73.2018                                                        25.10.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla 135 dzieci w ramach funkcjonujących świetlic profilaktyczno-wychowawczych, w miejscowościach: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna (2 lokalizacje), Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzin w Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe - pobierz
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz
3. Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania personelem spełniającym kryteria opisane w zapytaniu ofertowym
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO


BR.271.2.70.2018                                                        18.10.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa w formie indywidualnych treningów pedagogicznych dla 65 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Trzebownisko w zakresie rozwijania zdolności edukacyjnych dzieci i sprawowaniu kontroli nad ich aktywnością edukacyjna i społeczną w ramach projektu pn. „Rozwój i uzupełnienie wsparcia rodzinw Gminie Trzebownisko” (nr RPPK.08.04.00-18-0012/17-00)Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
 


BR.271.2.60.2018                                                        06.09.2018

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usługi opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy dziennej w  miejscowości Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 


BR.271.2.36.2018                                              23.05.2018r.
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup 2 urządzeń rekreacyjno-sprawnościowych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II" realizowanego przy wsparciu finansowym z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy


BR.271.2.35.2018                                              23.05.2018r.
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup 3 lamp ulicznych w ramach projektu "Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową – etap II" realizowanego przy wsparciu finansowym z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy


Urząd Gminy Trzebownisko- nabór na stanowisko gońca w Urzędzie Gminy Trzebownisko - zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

 

pobierz plik:

 


BR.271.2.25.2018                                              17.04.2018r.
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup 4 zestwów ratownictwa medycznego PSP R-1 i 2 defibrylatorów realizowany w ramach projektu: "Sprzęt ratowniczy dla OSP w Gminie Trzebownisko"

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy


BR.271.2.23.2018                                              09.04.2018r.
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na zakup 4 zestwów ratownictwa medycznego PSP R-1 i 2 defibrylatorów realizowany w ramach projektu: "Sprzęt ratowniczy dla OSP w Gminie Trzebownisko"

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Formularz cenowy


GOPS.261.1.2018                                Trzebownisko, 30.01.2018 r.
Informacja o wyborze Wykonawcy

Zadanie: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Seniorów” RPPK.08.03.00-18-0009/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Horyzont Agencja Reklamowa
Sławomir Popek

 GOPS.261.1.2018                             Trzebownisko, 15.01.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku zaprasza do składania ofert na zadanie: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Seniorów” RPPK.08.03.00-18-0009/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1a, 1b, 1c - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


BR.271.5.41.2017                                Trzebownisko, 29.12.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zadanie: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Seniorów” RPPK.08.03.00-18-0009/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Horyzont Agencja Reklamowa
Sławomir Popek
ul. Lwowska 173
35-301 Rzeszów

 
BR.271.5.41.2017                                Trzebownisko, 15.12.2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku zaprasza do składania ofert na zadanie: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Seniorów” RPPK.08.03.00-18-0009/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 

 
13.12.2017 r.
 
Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Trzebownisko".

http://bip.ires.pl/gfx/trzebownisko/files/pdf/konkursy/2017/20171213_konkurs.pdf


Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na w ramach zadania "Dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Trzebownisko do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 10B"

Do pobrania:
1. Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebownisko
2. Otwarty konkurs ofert
                                                     


BR.271.2.60.2017                                          21.11.2017r
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę łącza internetowego w ramach projektu "Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko - zapewnienie szerokopasmowego Internetu"

Do pobrania:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz Ofertowy


26.09.2017 r.

Gmina Trzebownisko ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 877/2017 Wójta Gminy Trzebownisko
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera
Formularz oferty

BR.271.2.40.2017                                          06.09.2017r
 

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na: "Zakup zestawu narzedzi hydraulicznych dla jednostki ratowniczo-gasniczej OSP w Stobiernej"

Do pobrania:
Załącznik – Formularz oferty
Załącznik - Wzór formularza ofertowego
Załącznik - Wzór formularza cenowego
 


BR.271.2.36.2017                                          30.08.2017r
 

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na: wykonanie 120m2 alejki w ramach projektu „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – etap I” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Do pobrania:
Załącznik – Formularz oferty
Załącznik - Wzór formularza ofertowego
Załącznik - Wzór formularza cenowego


BR.271.2.37.2017                                         18.08.2017r
 

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na: zakup i dostawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Jasionka realizowaną w ramach projektu „Budowa mini parku wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – etap I” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Do pobrania:
Załącznik – Formularz oferty
Załącznik - Wzór formularza ofertowego
Załacznik - Wzór formularza cenowego


BR.271.2.31.2017                                          10.07.2017r
 

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzeni publicznej w ramach projektu pn. „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Utworzenie otwartej strefy wypoczynku i rekreacji w miejscowości Łukawiec, Terliczka, Nowa Wieś, Trzebownisko”

Do pobrania:
Załącznik – Formularz oferty
Załącznik graficzny


BR.271.2.20.2017                                          16.06.2017r

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na: Wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza"

Zamówienie obejmuje opracowanie graficzne oraz wykonanie 13 szt. plakatów informacyjnych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 


BR.271.2.23.2017                                                        14.06.2017
Informacja o wyborze Wykonawcy

Zadanie: "Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pn. „Wakacje z eksperymentem” dla dzieci uczęszczających na świetlice profilaktyczno-wychowawcze, w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec, w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16".

Nazwa i adres Wykonawcy
UD "Uniwersytet Dziecięcy" Ewa Mackiewicz
Al. Kopisto 1/214
35-315 Rzeszów

                                       
                                                                      12.06.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: Zapewnienie usług opiekuńczych dla 30 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 30 osób starszych, niesamodzielnych z terenu Gminy Trzebownisko w miejscu ich zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Seniorów”.

Do pobrania:
Zapytanie o cenę
Formularz ofertowy


BR.271.2.23.2017                                                        07.06.2017
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pn. „Wakacje z eksperymentem” dla dzieci uczęszczających na świetlice profilaktyczno-wychowawcze, w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec, w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16".

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania personelem spełniającym kryteria opisane w zapytaniu ofertowym.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.


BR.271.2.11.2017                                                        14.04.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy
 
Zadanie: Dostawa pomocy logopedycznych do świetlic dziennych w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nazwa i adres Wykonawcy:
 CZĘŚĆ I
  akcesoria logopedyczne
 PJ Therapeutic
 Piotr Jaworski

 ul. Chodkiewicza 5
 43-600 Jaworzno
 CZĘŚĆ II
  książki i gry logopedyczne
 
 Firma Handlowa
 Słapińska Alicja
 35-064 Rzeszów
 ul. Targowa 6
 


BR.271.2.11.2017                                                        5.04.2017
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy logopedycznych do świetlic dziennych w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Lista nr 1
Lista nr 2
Formularz ofertowy część I wraz z oświadczeniami
Formularz ofertowy część II wraz z oświadczeniami

 


BR.271.2.9.2017                                                        14.03.2017
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na świadczenie usług logopedycznych w świetlicach dziennych, w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w projekcie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wykaz posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

 


BR.271.2.8.2017                                                        10.03.2017
 
Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych (gier logicznych, planszowych oraz artykułów piśmienniczych) wyszczególnionych w formularzu cenowym, do 9 świetlic profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w miejscowościach: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Formularz cenowy - pobierz
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 BR.271.2.7.2017                                                        23.02.2017

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na realizację usług opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach dziennych w  miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna, Zaczernie, Łąka i Łukawiec w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko” nr RPPK.08.04.00-18-0027/16 finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 


BR.271.2.89.2016                                           01.12.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do składania ofert na dostawę łącza Internetowego w ramach trwałości projektu „Integracja cyfrowa społeczności Gminy Trzebownisko – zapewnienie szerokopasmowego Internetu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz
3. Formularz ofertowy - pobierz


BR.271.2.84.2016                                                 30.09.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury”.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Wzór umowy - pobierz


BR.271.2.60.2016                                                 05.08.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do złożenia oferty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 188/5 zlokalizowanej w Nowej Wsi – II etap – w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Formularz cenowy - pobierz


BR.271.2.56.2016                                                   15.07.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie koncepcji technicznej dla projektu pn.„ Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza” w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpacie, Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Wzór umowy - pobierz


BR.271.2.31.2016                                                   15.04.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2016-2022

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz

 


BR.271.2.14.2016                                                   03.02.2016

Wójt Gminy Trzebownisko zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.„ Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza” w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpacie, Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz
2. Formularz ofertowy - pobierz
3. Wzór umowy - pobierz

 
 

GALERIA

Gminny Dzień Seniora - Łąka 2022
Dodane: 2022-09-27
110-lecie OSP Stobierna
Dodane: 2022-07-05
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu...
Dodane: 2022-03-23
Jubileusz „Złotych Godów” - 10.2021 r.
Dodane: 2021-10-28
Dni Gminy Trzebownisko 2021
Dodane: 2021-10-25
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.